MATEŘSKÁ ŠKOLA VANDROVKA

Česko-anglická mateřská škola s rozšířenou polytechnickou a environmentální výchovou

Pro harmonický psychomotorický rozvoj je dlouhodobá a cílená práce s dítětem tak, jak je uskutečňována v našem předškolním zařízení, tou nejlepší variantou.

Děti si navyknou na pravidelnost, řád a opakující se denní režim. To jim napomáhá lépe se orientovat v čase i prostoru. Pokroky ve vývoji malých človíčků jsou jednodušší a rychlejší. Naši zkušení pedagogové se mohou zaměřit na vzdělávací cíle v jednotlivých fázích, volí citlivý přístup, respektují individuální potřeby dětí, opakují a prohlubují vědomosti, vytváří konkrétní zážitkové situace. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a je zaměřen zejména na spontánní hry, pohybové aktivity a badatelské činnosti na školní zahradě. Programy MŠ Vandrovka s.r.o. jsou vhodné pro děti od 2 do 7 let.

Děti nejsou vytrženy z rodinného prostředí, pozvolná adaptace na nové prostředí a kolektiv je realizována právě za přítomnosti rodinných příslušníků. Rodina sehrává v procesu předškolní výchovy a vzdělávání velmi důležitou roli, proto s ní úzce spolupracujeme. 

Děti vedeme k vzájemné úctě a respektu, ke kladnému vztahu k přírodě a všemu živému, budujeme společně sebeobslužné a pracovní návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu a emoční stabilitě. Děti se v kolektivu díky formám kooperativní výuky učí prosociálnímu chování, které se pozitivně promítá v procesu začlenění človíčka do společnosti.

Naše výchovně vzdělávací činnost směřuje k naplnění vize školky prostřednictvím konkrétních cílů:

  • vytvořit pro děti dobře vybavené zázemí, které bude podnětné a nápomocné jejich celkovému rozvoji
  • nabídnout dětem kvalitní vzdělávací plán respektující moderní přístupy v předškolním vzdělávání
  • udržet a rozšířit tým kvalifikovaných nadšených pedagogů sledujících aktuální trendy a přístupy ve vzdělávacím procesu
  • poskytnout dětem bezpečný prostor pro jejich hry, kreativitu, fantazii a snění
  • rodičům nabídnout nadstandardní osobní přístup spojený se vzájemným respektem a podílením se na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí.

NOVINKY

Přečtěte si, co je nového
 

Sovičky zapojené do mezinárodního projektu SAY HELO TO THE WORLD se dnes opět virtuálně spojily s třídou Žiraf z mateřské školy v Záhřebu. Písničky na téma "My family" se prolínaly krátkými pasážemi, kdy se děti střídaly v prezentaci vlastních rodin. Jistým vodítkem jim byl vytvořený "Family Book" z kreseb členů domácnosti. Kromě rozvoje kompetence...

Dnes jsme si užili krásný projektový den na téma "Ptáci na krmítku", do školky za námi dorazil odborník z AMPI o.p.s. s připraveným programem. Děti se seznámily s běžnými druhy přezimujících ptáků, zásadami správného přikrmování a jejich ochranou. Zahrály si řadu pohybových her, zdramatizovaly píseň Bude zima, bude mráz a pustily se s chutí do...

TŘI KRÁLOVÉ

06.01.2021

6.1.2021 je oslavou příchodu Tří králů, kteří se měli jít poklonit malému Ježíškovi do Betléma, přinášeli mu tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. Dnes je tento den spojován s tříkrálovou koledou a charitativní sbírkou. Děti ze všech tříd se sešly a společně zazpívaly "My tři králové jdeme k Vám,...". Vysloužily si tak malou sladkou odměnu. Součástí...

Zaujala Vás naše školka?

Vyplňte, prosíme, kontaktní údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.