MATEŘSKÁ ŠKOLA VANDROVKA

Česko-anglická mateřská škola s rozšířenou polytechnickou a environmentální výchovou

Pro harmonický psychomotorický rozvoj je dlouhodobá a cílená práce s dítětem tak, jak je uskutečňována v našem předškolním zařízení, tou nejlepší variantou.

Děti si navyknou na pravidelnost, řád a opakující se denní režim. To jim napomáhá lépe se orientovat v čase i prostoru. Pokroky ve vývoji malých človíčků jsou jednodušší a rychlejší. Naši zkušení pedagogové se mohou zaměřit na vzdělávací cíle v jednotlivých fázích, volí citlivý přístup, respektují individuální potřeby dětí, opakují a prohlubují vědomosti, vytváří konkrétní zážitkové situace. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a je zaměřen zejména na spontánní hry, pohybové aktivity a badatelské činnosti na školní zahradě. Programy MŠ Vandrovka s.r.o. jsou vhodné pro děti od 2 do 7 let.

Děti nejsou vytrženy z rodinného prostředí, pozvolná adaptace na nové prostředí a kolektiv je realizována právě za přítomnosti rodinných příslušníků. Rodina sehrává v procesu předškolní výchovy a vzdělávání velmi důležitou roli, proto s ní úzce spolupracujeme. 

Děti vedeme k vzájemné úctě a respektu, ke kladnému vztahu k přírodě a všemu živému, budujeme společně sebeobslužné a pracovní návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu a emoční stabilitě. Děti se v kolektivu díky formám kooperativní výuky učí prosociálnímu chování, které se pozitivně promítá v procesu začlenění človíčka do společnosti.

Naše výchovně vzdělávací činnost směřuje k naplnění vize školky prostřednictvím konkrétních cílů:

  • vytvořit pro děti dobře vybavené zázemí, které bude podnětné a nápomocné jejich celkovému rozvoji
  • nabídnout dětem kvalitní vzdělávací plán respektující moderní přístupy v předškolním vzdělávání
  • udržet a rozšířit tým kvalifikovaných nadšených pedagogů sledujících aktuální trendy a přístupy ve vzdělávacím procesu
  • poskytnout dětem bezpečný prostor pro jejich hry, kreativitu, fantazii a snění
  • rodičům nabídnout nadstandardní osobní přístup spojený se vzájemným respektem a podílením se na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí.

NOVINKY

Přečtěte si, co je nového... 

Dnes jsme si zahráli na malé badatele - přírodovědce, lupou jsme pozorovali hmyz žijící v půdě, hlavně jeho larvy a také žížalky jako zástupce kroužkovců. Děti se zábavnou formou od lektorky programu dozvěděly zajímavé informace ze života těchto často neviditelných podzemních živočichů. Vyzkoušeli jsme třídění zbytků ze školky i domácnosti a krmení...

ČARODĚJNICE

27.04.2023

https://kindergartenmb.rajce.idnes.cz/ Fotogalerie pod odkazem ČARODĚJNICKÝ SLET NA VANDROVCE....27.4.2023Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, u ohně jsme se prohřáli a opekli si výtečné buřty s chlebem. Na školní zahradě byla připravena speciální čarodějnická hra s pěti stanovišti: děti převlečené za malé čarodějnice a čaroděje stavěly hranici...

V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjí vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu prostředí. Součástí rozsáhlého areálu je také stanice pro handicapované živočichy. Tu...

Zaujala Vás naše školka?

Vyplňte, prosíme, kontaktní údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

RÁDI BYCHOM INFORMOVALI ZÁJEMCE O DOCHÁZKU DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-24 JE KAPACITA MÍST JIŽ VYČERPÁNA. NABÍZÍME UMÍSTĚNÍ VAŠEHO DÍTĚTE DO POŘADNÍKU ZÁJEMCŮ NA ZÁKLADĚ VYPLNĚNÉHO EVIDENČNÍHO LISTU, KTERÝ NAJDETE V SEKCI DOKUMENTY...