MATEŘSKÁ ŠKOLA VANDROVKA

Česko-anglická mateřská škola s rozšířenou polytechnickou a environmentální výchovou

Pro harmonický psychomotorický rozvoj je dlouhodobá a cílená práce s dítětem tak, jak je uskutečňována v našem předškolním zařízení, tou nejlepší variantou.

Děti si navyknou na pravidelnost, řád a opakující se denní režim. To jim napomáhá lépe se orientovat v čase i prostoru. Pokroky ve vývoji malých človíčků jsou jednodušší a rychlejší. Naši zkušení pedagogové se mohou zaměřit na vzdělávací cíle v jednotlivých fázích, volí citlivý přístup, respektují individuální potřeby dětí, opakují a prohlubují vědomosti, vytváří konkrétní zážitkové situace. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a je zaměřen zejména na spontánní hry, pohybové aktivity a badatelské činnosti na školní zahradě. Programy MŠ Vandrovka s.r.o. jsou vhodné pro děti od 2 do 7 let.

Děti nejsou vytrženy z rodinného prostředí, pozvolná adaptace na nové prostředí a kolektiv je realizována právě za přítomnosti rodinných příslušníků. Rodina sehrává v procesu předškolní výchovy a vzdělávání velmi důležitou roli, proto s ní úzce spolupracujeme. 

Děti vedeme k vzájemné úctě a respektu, ke kladnému vztahu k přírodě a všemu živému, budujeme společně sebeobslužné a pracovní návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu a emoční stabilitě. Děti se v kolektivu díky formám kooperativní výuky učí prosociálnímu chování, které se pozitivně promítá v procesu začlenění človíčka do společnosti.

Naše výchovně vzdělávací činnost směřuje k naplnění vize školky prostřednictvím konkrétních cílů:

  • vytvořit pro děti dobře vybavené zázemí, které bude podnětné a nápomocné jejich celkovému rozvoji
  • nabídnout dětem kvalitní vzdělávací plán respektující moderní přístupy v předškolním vzdělávání
  • udržet a rozšířit tým kvalifikovaných nadšených pedagogů sledujících aktuální trendy a přístupy ve vzdělávacím procesu
  • poskytnout dětem bezpečný prostor pro jejich hry, kreativitu, fantazii a snění
  • rodičům nabídnout nadstandardní osobní přístup spojený se vzájemným respektem a podílením se na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí.

NOVINKY

Přečtěte si, co je nového
 

V tomto týdnu jsme se podruhé spojili s kamarády z litevské školky Darželis lopšelis Dvarelis. Vzájemně jsme si představili naše rodiny v anglickém jazyce. Také jsme zazpívali naší oblíbenou písničku s pohybem "Family song" a jednu českou "Muzikantská rodina". Naši kamarádi ze třídy Veverek s paní učitelkou Laimou nám zazpívali také v angličtině i...

Dnešní dopoledne strávila modrá a soví třída uprostřed zimního lesa. Sníh ležel pouze místy, zima však byla všudypřítomná. Na děti v lese čekaly nachystány zajímavé úkoly a také kouzelný lesní příběh o zvířatech volně žijících. Děti nadšeně povídaly o tom, která zvířata v zimě spí a která ne, co kdo žere a jak tráví zimu, které zvěři je třeba...

V letošním školním roce se Mateřská škola Vandrovka zapojila do republikového projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, který podporuje rozvoj tělesné zdatnosti, obratnosti, mrštnosti i výdrže prostřednictvím tematicky orientovaných cvičebních prvků, které se zaměřují na posílení vždy určité partie těla. Učitelky MŠ jsou v projektu metodicky vedeny a s dětmi...

Zaujala Vás naše školka?

Vyplňte, prosíme, kontaktní údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.