MATEŘSKÁ ŠKOLA VANDROVKA

Česko-anglická mateřská škola s rozšířenou polytechnickou a environmentální výchovou

Pro harmonický psychomotorický rozvoj je dlouhodobá a cílená práce s dítětem tak, jak je uskutečňována v našem předškolním zařízení, tou nejlepší variantou.

Děti si navyknou na pravidelnost, řád a opakující se denní režim. To jim napomáhá lépe se orientovat v čase i prostoru. Pokroky ve vývoji malých človíčků jsou jednodušší a rychlejší. Naši zkušení pedagogové se mohou zaměřit na vzdělávací cíle v jednotlivých fázích, volí citlivý přístup, respektují individuální potřeby dětí, opakují a prohlubují vědomosti, vytváří konkrétní zážitkové situace. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a je zaměřen zejména na spontánní hry, pohybové aktivity a badatelské činnosti na školní zahradě. Programy MŠ Vandrovka s.r.o. jsou vhodné pro děti od 2 do 7 let.

Děti nejsou vytrženy z rodinného prostředí, pozvolná adaptace na nové prostředí a kolektiv je realizována právě za přítomnosti rodinných příslušníků. Rodina sehrává v procesu předškolní výchovy a vzdělávání velmi důležitou roli, proto s ní úzce spolupracujeme. 

Děti vedeme k vzájemné úctě a respektu, ke kladnému vztahu k přírodě a všemu živému, budujeme společně sebeobslužné a pracovní návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu a emoční stabilitě. Děti se v kolektivu díky formám kooperativní výuky učí prosociálnímu chování, které se pozitivně promítá v procesu začlenění človíčka do společnosti.

Naše výchovně vzdělávací činnost směřuje k naplnění vize školky prostřednictvím konkrétních cílů:

  • vytvořit pro děti dobře vybavené zázemí, které bude podnětné a nápomocné jejich celkovému rozvoji
  • nabídnout dětem kvalitní vzdělávací plán respektující moderní přístupy v předškolním vzdělávání
  • udržet a rozšířit tým kvalifikovaných nadšených pedagogů sledujících aktuální trendy a přístupy ve vzdělávacím procesu
  • poskytnout dětem bezpečný prostor pro jejich hry, kreativitu, fantazii a snění
  • rodičům nabídnout nadstandardní osobní přístup spojený se vzájemným respektem a podílením se na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí.

NOVINKY

Přečtěte si, co je nového... 

Včera k nám opět zavítal lektor Petr Dolenský z AMPI, tentokrát s velmi divokým programem "JAK SE DĚLÁ MÁSLO". S Petrem totiž přicestovala velká stračena a pak také býk, který se uměl rohy pořádně ohánět. Na počátku projektového dne se děti seznámily s cílem projektu prostřednictvím interaktivní scénky. Kočička a pejsek měli rohlík, ale neměli...

V pátek 28.3. se po školní zahradě proběhl velikonoční Zajíček a schoval dětem v trávě čokoládová vajíčka. Easter egg hunt je typickým anglo-saským svátkem, který v naší MŠ tradičně slavíme. Děti se na Velikonoce těší, sázejí osení, barví vejce, vyrábí dekorace a také papírové kornoutky na čoko dobroty.

VÍTÁNÍ JARA

20.03.2024

Symbolicky na první jarní den 20.3. jsme pustili po vodě Moranu, známou také jako babici Zimici. Celá školka se v zástupu vypravila k Jizeře a hodila slaměnou figurínu z mostu na Podlázkách. Děti ji doprovodily na cestě zpěvem a máváním. Některé třídy ještě měly připravené její malé sestřičky, které putovaly proudem s ní. Díky sluníčku jsme si...

Zaujala Vás naše školka?

Vyplňte, prosíme, kontaktní údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.