NÁŠ TÝM

Představujeme Vám tým, který s láskou vzdělává a pečuje o všechny děti do školky docházející. Vysoce kvalifikovaní pedagogové, zdravotní sestry i lektoři anglického jazyka táhnou za jeden provaz, společně vedou děti od nejmenších po předškoláky, předávají jim to nejlepší ze sebe. Jsou trpěliví, kreativní, nadšení a zapálení pro práci s dětmi, která vyžaduje velkou míru trpělivosti a laskavosti. Seznamují Vaše děti s fascinujícím světem pohádek, příběhů, her a učení, zažívají s dětmi dobrodružství, na která se nezapomíná. Náš tým je v mnoha ohledech jedinečný především díky zastoupení různých národností i mužského pokolení. Dětem nabízíme multikulturní, tolerantní a mnohojazyčné prostředí. 


ALICE EDER

Alice je zakladatelkou Mateřské školy Vandrovka s.r.o. a zároveň její zřizovatelkou a ředitelkou. V říjnu roku 2012 celý projekt přes veškerá úskalí obhájila a vybudovala dokonalé moderní zázemí pro svůj sen v krásné lokalitě Radouč v Mladé Boleslavi.  Na prázdném pozemku nechala postavit veselou budovu, kde brzy přivítala první zájemce z řad dětí a rodičů. Postupem let se kapacita mateřské školy rozrostla na pět tříd. To si vyžádalo stavební úpravy budovy, která má nyní dvě patra. Rozšířil se též počet pedagogů ve sboru. Alice stále vede svůj tým pedagogů a provozních zaměstnanců, zastřešuje organizaci chodu školky a garantuje rodičům citlivý přístup i nadstandardní servis. Ke službám předškolní výchovy přibyly odpolední kurzy anglického jazyka. Pro Alici platí ono Werichovské moudro: "Kdo chce, hledá metody, kdo nechce, hledá důvody!" 

JUSTIN BROWN

Rodilý anglický mluvčí pocházející z Velké Británie z města Bristol. Mezi dětmi je jednoznačně nejoblíbenějším členem našeho týmu pro svůj osobitý smysl pro humor, nikdy nekončící dobrou náladu a svérázný styl výuky angličtiny. Justin má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny všech věkových kategorií dětí i dospělých. Trvale žije v Mladé Boleslavi. Je otcem šesti dětí. Jako jedna z mála mateřských školek se můžeme pochlubit panem učitelem. 

Dopoledne působí Justin v modré, červené a soví třídě, odpoledne vyučuje anglický jazyk formou individuálních lekcí.

IVA ŠTÁFKOVÁ


Naše teta Iva se k nám vrátila po mateřské dovolené posílit tým pedagogů u nejmenších dětí. S prací s dětmi s věkovou skladbou 2-3 roky má bohaté zkušenosti. Sama je maminkou tří dětí. Práce s dětmi ji velmi baví, věnuje se jí 19 let. Postupně pracovala jako učitelka základní školy na prvním stupni,  pedagog volného času i vychovatelka. Od roku 2011 se profiluje jako učitelka mateřské školy.

Malé děti vede laskavě a trpělivě k větší samostatnosti, vždy poskytuje otevřenou náruč a milé slovíčko pro potěchu dětských srdíček. Dětem Iva ráda zpívá a cvičí s nimi za doprovodu hudby. 

S dětmi podniká dlouhé procházky do přírody za objevováním všeho živého, buduje u dětí lásku k přírodě.


Bc. KALYAN AN

Kalyan se narodila a vyrůstala ve vzdálené Kamobdži. Vystudovala střední školu všeobecného zaměření a dále Build Bright University of Cambodia - obor metodika výuky anglického jazyka. Po studiích nastoupila do zaměstnání jako asistentka profesora na prestižní britské škole.  Po seznámení se se svým partnerem přicestovala do Čech, kde se i usadila, má dvě dcerky. Kromě rodného jazyka kmérštiny, mluví také perfektně anglicky a dobře česky. V Mladé Boleslavi vyučuje anglický v akademii Helen Doron, vede anglické kurzy pro děti i dospělé. V mateřské škole působí od ledna 2024 jako druhá rodilá mluvčí. Spolupracuje s učitelkami žluté a zelené třídy, kde vede chvilky anglického jazyka pro nejmenší. Děti svým temperamentním spontánním přístupem zcela uchvátí. Ing. Arch. IGA BUCKOVÁ

Iga původem pochází z Polska, ale už přes 12 let žije v Česku. Má vysokoškolské technické vzdělání (architektura), ale po narození dětí zatoužila po práci s dětmi. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. V naší mateřské škole působila již v době svých studií jako praktikantka. Děti si ji zamilovaly, loni v září u nás nastoupila již jako třídní učitelka Zelené třídy. Iga hovoří polsky, česky, anglicky a trochu též německy, což se jí v multilingvní třídě velmi hodí.

Miluje tanec a aktivně se mu věnuje. Vedla taneční kroužky/pohybovou průpravu pro dětí 3-6 let. S dětmi ráda tráví čas pohybem.

Iga je hudebně nadaná - ráda zpívá, hraje na kytaru a flétnu. Ráda s dětmi tvoří.

Těší ji každý pokrok dítěte a úsměv na dětské tváři.


IRYNA CHAIKA

Nová kolegyně a posila mezinárodního týmu Žluté třídy zdravotní sestřička "Iry".

Iryna pochází z Ukrajiny, kde vystudovala střední a vyšší odbornou zdravotnickou školu se zaměřením všeobecná zdravotní sestra. V medicínské praxi se pohybovala 30 let na různých nemocničních odděleních, včetně pediatrie. V září 2023 přicestovala se svými dvěma téměř dospělými syna do České republiky. Aktuálně si doplňuje vzdělání v oboru český jazyk pro cizince. 

Iryna má ráda divadlo, s dětmi se aktivně věnuje dramatizaci pohádek. Je velmi laskavá, pečující osoba, u které děti hledají útěchu a pohlazení. Oblíbenou aktivitou je horská turistika i pobyt v přírodě, kam s kolegyněmi a dětmi často vyráží. 


 Bc. MONIKA PAVLASOVÁ

Monika vede děti v Červené třídě, které jsou ve věku 4 - 5 let. Je vysokoškolsky vzdělaná v oboru Předškolní pedagogika a management volného času. Sama svůj volný čas věnuje především přípravě zajímavých programů pro děti, hře na flétnu a studiu jazyků. Zaměřuje se na oblast environmentální výchovy a děti se snaží vést k aktivnímu pohybu, lásce k přírodě a všemu živému v ní. Aktivně se věnuje tanci, což oceňují zejména děvčata, jízdě na koni a závodům se svojí fenkou. Monika je enregická pozitivně laděná učitelka, která buduje a podporuje u dětí kamarádské vztahy, vyznačuje se respektujícím přístupem ke každému dítěti, pomáhá překonávat překážky a poskytuje bezpečné prostředí s jasnými pravidly. 

Motto:" Ve zdravém těle zdravý duch!"

MILADA MLADENOVÁ

"Miluška", jak paní učitelce říkáme, vede po roční pauze s předškoláky opět MODROU třídu, kterou navštěvují děti od 4 let. Pro její práci s dětmi je charakteristická trpělivost a důslednost. Hraje na klavír, kytaru, ráda zpívá a je velmi šikovná na výtvarné činnosti. To jistě poznáte z výzdoby šatny a vlastní třídy. Má dlouholeté zkušenosti s předškolní výchovou dětí. Je vystudovaná sociální pedagožka. Má mnohaletou praxi ze státních mateřských školek jako předškolní a mimoškolní pedagog. Hovoří anglicky. Jejím životním mottem, které se jí zračí ve tváři je:

"S úsměvem jde všechno líp."

JANA HRUBÁ

Jana se specializuje na práci s dětmi již devět let, vystudovala střední pedagogickou školu obor předškolní pedagogika. Svojí učitelskou kariéru zahájila ve státní školce, v roce 2022 přešla na Vandrovku vyzkoušet také soukromý sektor.  V letošním školním roce povede tato zkušená paní učitelka třídu Berušek. Její práce je charakterizována laskavým a důsledným přístupem. Dětem nabízí řadu zajímavých vzdělávacích činností. Sama miluje hudbu, hraje na klavír a harmoniku. S dětmi se ráda věnuje rytmizaci, zpěvu a jazykové výchově. V rámci přípravy dětí předškolního věku se věnuje tréninku předmatematické gramotnosti, finanční gramotnosti a polytechnickým aktivitám. Pro Janu je důležité vidět, že děti mají ze společných projektů radost, že je činnosti baví a těší. Ve třídě pod jejím vedením panuje otevřená přátelská atmosféra. Děti s Janou rády tvoří - jejich tematické výrobky zdobí šatnu a chodbu v prvním patře MŠ. Paní učitelka Jana je zdatná výtvarnice, která své nadšení pro svět barev předává dětem.

Jana ve své práci respektuje jedinečnost každého dítěte. Děti jsou pro ni velmi kouzelné a inspirující.

Ing. HANA MELCROVÁ S.A.C.Dip.


Hanka pracuje v mateřské škole téměř od jejího počátku. Nastoupila v únoru 2013. Zastává pozici zástupkyně ředitelky školy. Zajišťuje materiálně-technickou podporu učitelskému týmu. Věnuje se především organizačním a administrativním záležitostem, připravuje a spravuje školní projekty a organizuje mimoškolní akce pro děti.

Vede školní kancelář, kdy komunikuje s rodiči ohledně docházky dětí, zodpovídá dotazy, spravuje školní matriku.

Hraje na klavír a varhany. Je lektorkou anglického jazyka pro nerodilé mluvčí a lektorkou environmentální výchovy. V mateřské škole spolu se svým flat coated retrieverem Dantesem zajišťuje téměř denně canisterapii.

HANA HAŠLEROVÁ

Hanka je naší stálou kolegyní, která posiluje náš tým. Pracuje ve třídě společně s Miluškou Mladenovou.  Vykonává funkci asistenta pedagoga, kdy primárně poskytuje podporu dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi s různými hendicapy, která  je jejím hlavním koníčkem. Má velmi ráda ruční práce - pletení, vyšívání a tvoření z přírodních materiálů. Pro dobrou náladu často zpívá.

VĚRA JIRÁNKOVÁ

Věrka práci s dětmi miluje, i proto si doplnila vzdělání a je vystudovanou asistentkou pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Trvale spolupracuje na vytváření a realizaci vzdělávacího programu Zelené třídy spolu s Igou Buckovou. K dětem má velmi blízko celá její rodina, učitelskou profesi má tedy "v krvi". Děti se mohou těšit na hodně pohybových aktivit, protože Věra ráda tancuje a sportuje - lyžuje, hraje ping pong, badminton, ale i pěší turistika je jejím koníčkem. Oblíbenou činností je vaření a pečení, pro které umí děti nadchnout, společně tak vyrábějí a pečou lahůdky nejen z plodů školní zahrady. Jejich pekařské umění oceňují spolužáci i členové učitelského sboru. 

Věrka je nadšeným hostem divadelních představení, hlavním koníčkem je pravidelná návštěva kulturních akcí, které sama také spolupořádá.

LENKA VÍTOVÁ

Lenka je novou posilou našeho učitelského týmu. Nastoupila na pozici asistentky pedagoga. V předškolním školství pracuje již delší dobu. Má tak bohaté zkušenosti s prací s menšími dětmi. Je velmi laskavá a pozorná, dětem v případě potřeby ráda pomáhá a asistuje jim při řízených činnostech i volné hře. Je pravou rukou paní učitelky Jany Hrubé, se kterou primárně působí ve třídě Berušek. 

Lenka miluje hudbu, sama hraje na foukací harmoniku. Je tvůrčí a kreativní - ráda maluje a kreslí. Tuto zálibu předává s chutí dětem.

NADIIA BEDACHEVSKÁ 

Nadiia (Naďa) je provozním zaměstnancem MŠ Vandrovka, stará se o to, aby dětská bříška neměla hlad. Připravuje dětem lahodné svačinky, míchá ovocné jogurty a tvarohy, vaří zdravé kaše a umí vykouzlit lahodné pomazánky všech barev. V  poledne servíruje dětem teplou polévku a hlavní jídlo, které je do MŠ dováženo z vývařovny v Katusicích. Jejím malým královstvím je naše výdejna jídel. 

Nadiia pochází z jižní Ukrajiny, v České republice však žije již 16 let, takže si s námi povídá česky.

DANTES

Součástí lidského týmu MŠ Vandrovka je terapeutický čtyřnohý pomocník plemene flat coated retriever 2 letý Don Dantes Richenza Star "Dantes". Pejsek je velmi klidné a přátelské povahy, prošel speciálním výcvikem a canisterapeutickými zkouškami. Může tak bezpečně pracovat s dětmi i handicapovanými lidmi. Implementace canisterapie do pedagogických či speciálně pedagogických přístupů v mateřských školách se stává stále populárnější. Aktivity, edukace a terapie za přítomnosti psa mají pestrou škálu činností, lze je využít při rozvoji kognitivních a sociálních kompetencí dítěte, podpoře praktických dovedností, posilování motorických dovedností (hrubé i jemné motoriky), podpoře emocionální oblasti a aktivizaci. Děti všech tříd našeho psího kamaráda milují a ve třídě vítají. Dantese občas do MŠ doprovází jeho mladší kamarád Forest.