NÁŠ TÝM

Představujeme Vám tým, který s láskou vzdělává a pečuje o všechny děti do školky docházející. Vysoce kvalifikovaní pedagogové, zdravotní sestry i lektoři anglického jazyka táhnou za jeden provaz, společně vedou děti od nejmenších po předškoláky, předávají jim to nejlepší ze sebe. Jsou trpěliví, kreativní, nadšení a zapálení pro práci s dětmi, která vyžaduje velkou míru trpělivosti a laskavosti. Seznamují Vaše děti s fascinujícím světem pohádek, příběhů, her a učení, zažívají s dětmi dobrodružství, na která se nezapomíná.


ALICE EDER

Alice je zakladatelkou Mateřské školy Vandrovka s.r.o. a zároveň její zřizovatelkou a ředitelkou. Před devíti lety celý projekt přes veškerá úskalí obhájila a vybudovala dokonalé moderní zázemí pro svůj sen v krásné lokalitě Radouč v Mladé Boleslavi.  Na prázdném pozemku nechala postavit veselou budovu, kde brzy přivítala první zájemce z řad dětí a rodičů. Stále vede svůj tým pedagogů a provozních zaměstnanců, zastřešuje organizaci chodu školky a garantuje rodičům citlivý přístup i nadstandardní servis. Pro Alici platí ono Werichovské moudro: "Kdo chce, hledá metody, kdo nechce, hledá důvody!"

JUSTIN BROWN

Rodilý anglický mluvčí pocházející z Velké Británie z města Bristol. Mezi dětmi je jednoznačně nejoblíbenějším členem našeho týmu pro svůj osobitý smysl pro humor, nikdy nekončící dobrou náladu a svérázný styl výuky angličtiny. Justin má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny všech věkových kategorií dětí i dospělých. Trvale žije se svojí rodinou v Mladé Boleslavi. Jako jedna z mála mateřských školek se můžeme pochlubit panem učitelem. 

Dopoledne působí Justin v modré, červené a soví třídě, odpoledne vede spolu s paní učitelkou Věrkou Anglický klubík pro školáky.

IVA ŠTÁFKOVÁ


Naše teta Iva se k nám vrátila po mateřské dovolené posílit tým pedagogů u nejmenších dětí. S prací s dětmi s věkovou skladbou 2-3 roky má bohaté zkušenosti. Sama je maminkou tří dětí. Práce s dětmi ji velmi baví, věnuje se jí 17 let. Postupně pracovala jako učitelka základní školy na prvním stupni,  pedagog volného času i vychovatelka. Od roku 2011 se profiluje jako učitelka mateřské školy.

Malé děti vede laskavě a trpělivě k větší samostatnosti, vždy poskytuje otevřenou náruč a milé slovíčko pro potěchu dětských srdíček. Dětem Iva ráda zpívá a cvičí s nimi za doprovodu hudby. 

S dětmi podniká dlouhé procházky do přírody za objevováním všeho živého, buduje u dětí lásku k přírodě.

Jejím mottem je "Nikdy neříkej nikdy!"

ELIŠKA VAVŘINOVÁ Dis.

Paní učitelka Eliška je sice mladá, ale žádná začátečnice v oboru. Předškolní pedagogiku vystudovala na střední odborné škole a ve svém studiu pokračovala na vyšší odborné škole. Je specialistkou na speciální, předškolní a mimoškolní pedagogiku. Začínala pracovat v dětské skupině v Hradci Králové, kde pečovala o děti ve věku od 10 měsíců do 5 let. Již 17 let se účastní letních táborů. V naší mateřské škole vede děti ve žluté třídě společně s tetou Ivou.

Je zastánkyní přirozeného pohybu, děti motivuje k pobytu a lásce k přírodě, rozvíjí u nich přirozenou zvídavost a samostatnost. 

Ing. IGA BUCKOVÁ

Iga původem pochází z Polska, ale už přes 12 let žije v Česku. Má vysokoškolské technické vzdělání (architektura), ale po narození dětí zatoužila po práci s dětmi. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. V naší mateřské škole působila již v době svých studií jako praktikantka. Děti si ji zamilovaly, v září u nás nastoupila již jako třídní učitelka Zelené třídy. Iga hovoří polsky, česky, anglicky a trochu též německy, což se jí v multilingvní třídě velmi hodí.

Miluje tanec a aktivně se mu věnuje. Vedla taneční kroužky/pohybovou průpravu pro dětí 3-6 let. S dětmi ráda tráví čas pohybem.

Iga je hudebně nadaná - ráda zpívá, hraje na kytaru a flétnu.Ráda s dětmi tvoří.

Těší ji každý pokrok dítěte a úsměv na dětské tváři.


VENDULA VESELÁ

Tandemová kolegyně Igy Buckové ze Zelené třídy je paní učitelka "Vendy".

Vendy se práci s dětmi věnuje již devátým rokem, začínala jako majitelka dětského klubu Rarášek, vedla zájmové kroužky a pořádala letní tábory. Doplnila si vzdělání v pedagogickém oboru, absolvovala několik kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vendy k nám přešla z dětské skupiny a jeslí Pididomek. 

Vendy také miluje pohyb a tanec, dětem ho nabízí v podobě pohybových a rytmických her, pohyb je zařazován pravidelně do vzdělávacího programu. 

Baví ji masážní práce s dětmi formou "míčkování", které dětem přináší příjemnou relxaci. Ráda dětem předává zážitky z cestování a nové poznatky.

Největší odměnou je pro Vendy spokojené dítě.

 Bc. MONIKA KUČEROVÁ

Monika vede děti v Červené třídě, které jsou ve věku 4 roky. Je vysokoškolsky vzdělaná v oboru Předškolní pedagogika a management volného času. Sama svůj volný čas věnuje především přípravě zajímavých programů pro děti, hře na flétnu a studiu jazyků. Zaměřuje se na oblast environmentální výchovy a děti se snaží vést k aktivnímu pohybu, lásce k přírodě a všemu živému v ní. Aktivně se věnuje tanci, což oceňují zejména děvčata, jízdě na koni a závodům se svojí fenkou, která se občas za dětmi přijde do školky podívat. 


Motto:" Ve zdravém těle zdravý duch!"

MILADA MLADENOVÁ

"Miluška", jak paní učitelce říkáme, vede třídu, kterou navštěvují děti od 5 do 6,5 let. Pro její práci s dětmi je charakteristická trpělivost a důslednost. Hraje na klavír, kytaru, ráda zpívá a je velmi šikovná na výtvarné činnosti. To jistě poznáte z výzdoby šatny a vlastní třídy. Má dlouholeté zkušenosti s předškolní výchovou dětí. Je vystudovaná sociální pedagožka. Má mnohaletou praxi ze státních mateřských školek jako předškolní a mimoškolní pedagog. Hovoří anglicky. Jejím životním mottem, které se jí zračí ve tváři je:

"S úsměvem jde všechno líp."

KARLA ČERMÁKOVÁ

Karla se specializuje nejen na práci s předškoláky a Modrou soví třídu, kam docházejí děti ve věku 5 - 6 let. Tyto děti citlivě provází přípravou na přechod do základní školy. Je výbornou učitelkou hudební, výtvarné a environmentální výchovy.  S dětmi se věnují rytmizaci, jazykové výchově a tréninku předmatematické gramotnosti, zahradnickým činnostem a pobytu v přírodě. Děti vede k lásce k hudbě, přírodě a k radosti z vlastnoručně vyrobených věcí. Karla vystudovala střední pedagogickou školu obor předškolní pedagogika, má bohaté zkušenosti s působením ve státních mateřských školách. 

Jejím mottem je:" Když se chce, všechno jde."

Ing. HANA MELCROVÁ


Hanka zajišťuje materiálně-technickou podporu učitelskému týmu. Věnuje se především organizačním a administrativním záležitostem, připravuje a spravuje školní projekty a organizuje mimoškolní akce pro děti.

Vede školní kancelář, kdy komunikuje s rodiči ohledně docházky dětí, zodpovídá dotazy.

Hraje na klavír a varhany. Je lektorkou anglického jazyka pro nerodilé mluvčí a lektorkou environmentální výchovy. V mateřské škole spolu se svojí fenkou Elou zajišťuje canisterapii.

HANA HAŠLEROVÁ

Hanka je naší stálou kolegyní, která posiluje náš tým. Pracuje ve třídě společně s Miluškou Mladenovou.  Vykonává funkci asistenta pedagoga, kdy primárně poskytuje podporu dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi s různými hendicapy, která  je jejím hlavním koníčkem. Má velmi ráda ruční práce - pletení, vyšívání a tvoření z přírodních materiálů. Pro dobrou náladu často zpívá.

VĚRA JIRÁNKOVÁ

Věrka je pedagogem volného času, který vede společně s Justinem odpolední anglický klub a zároveň občas vypomáhá učitelkám mateřské školy. K dětem má velmi blízko celá její rodina, učitelskou profesi má tedy "v krvi". Děti se mohou těšit na hodně pohybových aktivit, protože Věra ráda tancuje a sportuje - lyžuje, hraje ping pong, badminton, ale i pěší turistika je jejím koníčkem. Má dobrodružnou povahu, láká ji rodová historie zámeckých sídel. Věra je velmi živá a pozitivně naladěná.

NADIIA BEDACHEVSKÁ 

Nadiia (Naďa) je provozním zaměstnancem MŠ Vandrovka, stará se o to, aby dětská bříška neměla hlad. Připravuje dětem lahodné svačinky, míchá ovocné jogurty a tvarohy, vaří zdravé kaše a umí vykouzlit lahodné pomazánky všech barev. V  poledne servíruje dětem teplou polévku a hlavní jídlo, které je do MŠ dováženo z vývařovny v Katusicích. Jejím malým královstvím je naše výdejna jídel. 

Nadiia pochází z jižní Ukrajiny, v České republice však žije již 12 let, takže si s námi povídá česky.