NÁŠ TÝM

Představujeme Vám tým, který s láskou vzdělává a pečuje o všechny děti do školky docházející. Vysoce kvalifikovaní pedagogové, zdravotní sestry i lektoři anglického jazyka táhnou za jeden provaz, společně vedou děti od nejmenších po předškoláky, předávají jim to nejlepší ze sebe. Jsou trpěliví, kreativní, nadšení a zapálení pro práci s dětmi, která vyžaduje velkou míru trpělivosti a laskavosti. Seznamují Vaše děti s fascinujícím světem pohádek, příběhů, her a učení, zažívají s dětmi dobrodružství, na která se nezapomíná.


ALICE EDER

Alice je zakladatelkou Mateřské školy Vandrovka s.r.o. a zároveň její zřizovatelkou a ředitelkou. Před devíti lety celý projekt přes veškerá úskalí obhájila a vybudovala dokonalé moderní zázemí pro svůj sen v krásné lokalitě Radouč v Mladé Boleslavi.  Na prázdném pozemku nechala postavit veselou budovu, kde brzy přivítala první zájemce z řad dětí a rodičů. Stále vede svůj tým pedagogů a provozních zaměstnanců, zastřešuje organizaci chodu školky a garantuje rodičům citlivý přístup i nadstandardní servis. Pro Alici platí ono Werichovské moudro: "Kdo chce, hledá metody, kdo nechce, hledá důvody!"

CHRISTIN WEIMER


Christin je posilou našeho lektorského týmu a zároveň druhou učitelkou zelené třídy. Je to německá rodilá mluvčí s vynikající úrovní anglického jazyka. V českém jazyce se velmi rychle zdokonaluje. Christin působila jako pedagog předškolního vzdělávání v prestižní soukromé mateřské škole v Drážďanech. Od září se kromě výuky angličtiny ve své třídě věnuje individuálnímu jazykovému vzdělávání školních dětí. Je to sympatická usměvavá paní učitelka, která učí děti lásce k hudbě, ale také disciplíně. Výuku prokládá mnohými písničkami a krásnými melodiemi. Hraje na kytaru, ukulele, flétnu a klavír. Každý den rozezpívává s ostatními pedagogy celou školku. 

Protože dobře může být pouze tam, kde je veselo.

JUSTIN BROWN

Rodilý anglický mluvčí pocházející z Velké Británie z města Bristol. Mezi dětmi je jednoznačně nejoblíbenějším členem našeho týmu pro svůj osobitý smysl pro humor, nikdy nekončící dobrou náladu a svérázný styl výuky angličtiny. Justin má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny všech věkových kategorií dětí i dospělých. Trvale žije se svojí rodinou v Mladé Boleslavi. Jako jedna z mála mateřských školek se můžeme pochlubit panem učitelem. 

Dopoledne působí Justin v modré, červené a soví třídě, odpoledne vede spolu s paní učitelkou Věrkou Anglický klubík pro školáky.

SOŇA BLUE


Nová posila lektorského týmu rodilých mluvčí k nám přicestovala ze zámoří, ze státu Montana, i když se původně jedná o Češku, která se do USA vypravila za studiem a na zkušenou. Nyní žije se svojí rodinou opět v Čechách a společně s paní učitelkou Zuzkou vede naše nejmenší děti ve žluté třídě. "Teta Soňa" působila v americké privátní mateřské škole i jako učitelka na škole základní. Se vzděláváním dětí má bohaté zkušenosti a její profese je zároveň její životní vášní. Na její tváři vidíte stále úsměv, s dětmi ráda tvoří a zpívá.  Je velmi veselé a přátelské povahy, ukazuje dětem, že je vše možné, posiluje jejich důvěru a radost ze života.  

Bc. ZUZANA MAŘÍKOVÁ

Paní učitelka Zuzka, nebo též teta Zuzka pečuje, vychovává a vzdělává děti ve žluté třídě. Vystudovala střední odbornou pedagogickou školu. Jelikož jí práce s dětmi naplňuje a baví, pokračovala ve svém studiu na Technické univerzitě v Liberci oborem Učitelství pro mateřské školy. Dlouhodobě se věnuje netradičním výtvarným technikám, je kreativní a ráda tvoří i za použití různorodého materiálu. Hraje na klavír a flétnu. S dětmi si užívá společné muzicírování - zpěv a hru na rytmické nástroje. Děti vede k samostatnosti a miluje je pro jejich přirozenou zvídavost. 

Motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám" promítá do výchovně vzdělávacího procesu dětí ve žluté třídě.

 Bc. MONIKA KUČEROVÁ

Monika vede společně s Christin děti v zelené třídě, které jsou ve věku 2,5 - 3,5 roku. Je vysokoškolsky vzdělaná v oboru Předškolní pedagogika a management volného času. Sama svůj volný čas věnuje především přípravě zajímavých programů pro děti, hře na flétnu a studiu jazyků. Zaměřuje se na oblast environmentální výchovy a děti se snaží vést k aktivnímu pohybu, lásce k přírodě a všemu živému v ní. Aktivně se věnuje tanci, což oceňují zejména děvčata zelené třídy, jízdě na koni a závodům se svojí fenkou, která se občas za dětmi přijde do školky podívat. 


Motto:" Ve zdravém těle zdravý duch!"

MILADA MLADENOVÁ

"Miluška", jak paní učitelce říkáme, vede třídu, kterou navštěvují děti od 4,5 do 6 let. Pro její práci s dětmi je charakteristická trpělivost a důslednost. Hraje na klavír, kytaru, ráda zpívá a je velmi šikovná na výtvarné činnosti. To jistě poznáte z výzdoby šatny a vlastní třídy. Má dlouholeté zkušenosti s předškolní výchovou dětí. Je vystudovaná sociální pedagožka. Má mnohaletou praxi ze státních mateřských školek jako předškolní a mimoškolní pedagog. Hovoří anglicky. Jejím životním mottem, které se jí zračí ve tváři je:

"S úsměvem jde všechno líp."

LENKA LÓROVÁ

Lenka je zkušenou paní učitelkou modré třídy, která k nám přišla z dalekých Karlových Varů. Má vystudovanou předškolní pedagogiku na střední odborné škole a zároveň absolvovala řadu specializačních kurzů zejména pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a poruchami autistického spektra.  Nápadité pohybové hry doprovází básničkami a hrou na klávesy, které si děti oblíbí a lehce zapamatují. Lence se líbí dětský svět, který má díky své profesi více než 30 let jako na dlani.  Učení ji stále nesmírně baví a naplňuje.

Každý den přináší dětem nové a nové hry, nabízí dětem pestrou paletu činností, ze kterých se děti radují. 

KARLA ČERMÁKOVÁ

Karla se specializuje nejen na práci s předškoláky a vede soví třídu, kam docházejí děti ve věku 5 - 6 let. Tyto děti citlivě provází přípravou na přechod do základní školy. Je výbornou učitelkou hudební, výtvarné a environmentální výchovy.  S dětmi se věnují rytmizaci, jazykové výchově a tréninku předmatematické gramotnosti, zahradnickým činnostem a pobytu v přírodě. Děti vede k lásce k hudbě, přírodě a k radosti z vlastnoručně vyrobených věcí. Karla vystudovala střední pedagogickou školu obor předškolní pedagogika, má bohaté zkušenosti s působením ve státních mateřských školách. 

Jejím mottem je:" Když se chce, všechno jde."


Ing. HANA MELCROVÁ


Hanka zajišťuje materiálně-technickou podporu učitelskému týmu. Věnuje se především organizačním a administrativním záležitostem, připravuje a spravuje školní projekty a organizuje mimoškolní akce pro děti.

Vede školní kancelář, kdy komunikuje s rodiči ohledně docházky dětí, zodpovídá dotazy.

Hraje na klavír a varhany. Je lektorkou anglického jazyka pro nerodilé mluvčí a lektorkou environmentální výchovy.

HANA HAŠLEROVÁ

Hanka je naší stálou kolegyní, která posiluje náš tým. Pracuje ve třídě společně s Miluškou Mladenovou.  Vykonává funkci asistenta pedagoga, kdy primárně poskytuje podporu dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi s různými hendicapy, která  je jejím hlavním koníčkem. Má velmi ráda ruční práce - pletení, vyšívání a tvoření z přírodních materiálů. Pro dobrou náladu často zpívá.

VĚRA JIRÁNKOVÁ

Věrka je pedagogem volného času, který vede společně s Justinem odpolední anglický klub a zároveň občas vypomáhá učitelkám mateřské školy. K dětem má velmi blízko celá její rodina, učitelskou profesi má tedy "v krvi". Děti se mohou těšit na hodně pohybových aktivit, protože Věra ráda tancuje a sportuje - lyžuje, hraje ping pong, badminton, ale i pěší turistika je jejím koníčkem. Má dobrodružnou povahu, láká ji rodová historie zámeckých sídel. Věra je velmi živá a pozitivně naladěná.

NADIIA BEDACHEVSKÁ 

Nadiia (Naďa) je provozním zaměstnancem MŠ Vandrovka, stará se o to, aby dětská bříška neměla hlad. Připravuje dětem lahodné svačinky, míchá ovocné jogurty a tvarohy, vaří zdravé kaše a umí vykouzlit lahodné pomazánky všech barev. V  poledne servíruje dětem teplou polévku a hlavní jídlo, které je do MŠ dováženo z vývařovny v Katusicích. Jejím malým královstvím je naše výdejna jídel. 

Nadiia pochází z jižní Ukrajiny, v České republice však žije již 12 let, takže si s námi povídá česky.