NOVINKY

Sovičky zapojené do mezinárodního projektu SAY HELO TO THE WORLD se dnes opět virtuálně spojily s třídou Žiraf z mateřské školy v Záhřebu. Písničky na téma "My family" se prolínaly krátkými pasážemi, kdy se děti střídaly v prezentaci vlastních rodin. Jistým vodítkem jim byl vytvořený "Family Book" z kreseb členů domácnosti. Kromě rozvoje kompetence...

Dnes jsme si užili krásný projektový den na téma "Ptáci na krmítku", do školky za námi dorazil odborník z AMPI o.p.s. s připraveným programem. Děti se seznámily s běžnými druhy přezimujících ptáků, zásadami správného přikrmování a jejich ochranou. Zahrály si řadu pohybových her, zdramatizovaly píseň Bude zima, bude mráz a pustily se s chutí do...

TŘI KRÁLOVÉ

06.01.2021

6.1.2021 je oslavou příchodu Tří králů, kteří se měli jít poklonit malému Ježíškovi do Betléma, přinášeli mu tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. Dnes je tento den spojován s tříkrálovou koledou a charitativní sbírkou. Děti ze všech tříd se sešly a společně zazpívaly "My tři králové jdeme k Vám,...". Vysloužily si tak malou sladkou odměnu. Součástí...

Provoz Mateřské školy Vandrovka s.r.o. bude přerušen 24.12.2020 - 1.1.2021. Těšíme se na Vás v novém roce v PONDĚLÍ 4.1.2021.

Vzhledem k situaci a opatřením platným ve školství jsme letos prvně za dobu naší existence museli ustoupit od pořádání klasického vánočního jarmarku a přizpůsobit jeho podobu nové době. Pásmo vánočních koled, písní a básniček bylo po třídách nahráváno kameramanem, který pořízený záznam upraví a poskytne rodičům pro potěchu oka, ucha i ducha.

14.12.2020 jsme navštívili po domluvě seniorky "naše babičky" v DPS Sadová. Soví třída babičkám zazpívala vánoční koledy a písničky. Babičky se k nám s chutí přidaly. Popovídali jsme si o plánech na Vánoce a také tajných přáních od Ježíška, společně jsme si popřáli hodně zdraví a štěstí a slíbili jsme si brzkou návštěvu v novém roce. Děti...

V pátek nás ve školce překvapila nebeská návštěva - trojice: Mikuláš, čert a anděl. Postupně prošli všechny třídy a nestačili se divit, jak hodné děti ve školce máme. Všude vládl klid a ticho. Po chvilce strnulého překvapení se děti nechaly paní učitelkou přesvědčit a zazpívaly i zarecitovaly připravené písničky a básničky. Potěšily Mikuláše i...

Letošní podzim probíhá kurz keramiky v počtu 10 lekcí, kdy si děti zopakují a rozvinou základní dovednosti při práci s keramickou hlínou, glazurou a engobou. Každá lekce se věnuje některému tématu ze školního vzdělávacího programu. Děti pracují pod vedením zkušeného keramika Aleše Kuny, díky vybavení keramické dílničky přímo v mateřské škole mohou...

Dnes jsme zahájili se SOVÍ TŘÍDOU pod vedením zkušené mentorky Soni Blue projekt SAY HELLO TO THE WORLD. Děti se společně připravovaly na prezentaci sebe sama. Nejprve doplnily věty a informace o sobě zkoušely podat v anglickém jazyce. V měsíci listopadu budeme prvně navazovat online spojení s partnerskou školkou ve Slovinsku, kdy se děti budou...

A tu máme první krásná srdce pro zdravotnický personál Klaudiánovy nemocnice, kteří se v této složité době starají o pacienty nejen s Covidem. Tato aktivita byla součástí etické výchovy v mateřské škole. Děti si ji velmi užily. Rozvíjeli jsme sociální cítění a pocit sounáležitosti s místem, kde žiji. Výzvu připravila za centrum dobrovolníků pod...