NOVINKY

Letošní podzim je pro děti a paní učitelky zejména z modré, červené a soví třídy vyplněn mnohými projektovými dny ve výuce ve škole i mimo ni. Často se děti vypravují za odborníky do různých míst nebo odborníci dojíždí za dětmi do školky. Vždy je připraven velmi zajímavý program s netradičními projektovými aktivitami vyžadujícími aktivní zapojení...

Děti ze zelené a červené třídy jsou zapojeny v dalším preventivním programu MŠ Vandrovka. Pravidelně po dobu 2,5 měsíců dochází do solných jeskyň v relaxačním centru Máchovka a wellness centru U souseda. Obě místa jsou v blízkosti MŠ, děti se krásně projdou a v solné jeskyni relaxují 45 minut. Pobyt ve slaném prostředí působí blahodárně na horní...

V rámci preventivních programů naší mateřské školy je též screening očních vad ve spolupráci s optikou Dr, Očko. Paní optometristka přijela krátce po deváté a dětem zrak pomocí neinvazivní metody přístrojem Pulsar vyšetřila. Každé dítě obdrželo vlastní zprávu o výsledku měření. Primárně je sledována možná přítomnost vad: krátkozrakost, tupozrakost...

Letošní podzimní kurz keramiky vede nově keramička Karla Rejmanová z Mladé Boleslavi. Kromě vlastní tvorby se Karla věnuje vedení keramických kurzů pro děti i dospělé. Do naší mateřské školy dochází každé pondělí. Práci s hlínou se věnují děti od 4 let. Celkem tři třídy absolvují podzimní a jarní kurz keramického tvoření. Díky vybavenosti MŠ z...

HALLOWEEN

29.10.2021

Trochu s předstihem jsme oslavili svátek Halloween - anglosaskou obdobu dušiček. Děti prošly stezkou strašidýlka Famfulínka až na Radouč, kde je čekalo dobrodružné hledání sladkostí ve velké pavučině. Celkem dvacet úkolů zahrnovalo cvičení, křepčení, zpěv, grafomotorické listy i předmatematické úkoly. Den děti trávily v kostýmech a maskách. Všechny...

Děti z Mateřské školy Vandrovka s.r.o. jsou zapojeny do programu pravidelných měsíčních mezigeneračních setkání se seniory z Domovů s pečovatelskou službou v Mladé Boleslavi. Jedná se o aktivitu probíhající za metodické podpory nestátní neziskové organizace Mezi námi o.p.s. a především zapálené koordinátorky Elišky Reisingerové. Za DPS se setkání...

Mateřská škola Vandrovka s.r.o. pokračuje v realizaci Šablon III, které jsou financovány z prostředků EU OPV VVV. Děti jsou vzdělávány v rámci projektových dnů ve výuce i mimo školu, pedagogové MŠ si rozšiřují obzory v rámci sdílení dobré praxe.

Po dlouhé době Vám a Vašim dětem můžeme nabídnout program primární prevence, který bude realizován přímo v naší škole optometristkami optiky Dr. Očka. Projekt screeningu očních vad dětí v předškolním věku je realizován v rámci projektu ZPŠ "Vidí vaše dítě správně?"

KURZ KERAMIKY

20.09.2021

na základě Vašeho zájmu bych Vás ráda informovala o organizaci keramického kurzu v letošním školím roce: