NOVINKY

Dnes zahájily malé SOVIČKY cyklus PROJEKTOVÝCH DNÍ ve spolupráci s Malou technickou univerzitou, a to na téma: MALÝ STAVITEL MĚSTA. Děti se naučily, co najdou ve městě: hasiči/ policie/ nemocnice a další složky infrastruktury, postavily důležité veřejné budovy z lega a vybudovaly celé město a okolo silnice, v roli kartografů vytvořily mapu svého...

Dnes jsme se mohli konečně vypravit do Domova s pečovatelskou službou Na Radouči, kde jsme se setkali na odložené vánoční besídce s našimi babičkami z Klubu seniorů pod vedením paní Týmrové Anny. Nesli jsme s sebou malou ochutnávku cukroví, které děti upekly ve třídě s tetou Monikou a hlavně vybrané PLYŠOVÉ PEJSKY z předvánoční sbírky "PEJSEK PRO...

Tříkrálovou koledu jsme si společně užili v pátek 6. ledna. Jen těch králů jsme měli poněkud více, ovšem všichni měli správná jména. Po školce chodili malí Kašparové, Melicharové i Baltazarové.

Pátek 2.12. byl velmi předvánoční. V rámci adventní výstavy vánočních stromečků ve Sboru českých bratří děti obdivovaly originální dekorace stromků v nevšedním stylu. Vybrat jeden nejhezčí nebyl snadný úkol.Děti se občerstvily a vydaly se na obchůzku vyzdobenou Boleslaví.

Dnes se SOVIČKY pořádně rozcvičily na vnitřním hřišti sportovní haly u stadionu naproti Kauflandu. Užívaly si plné pozornosti trenéra pana Diblíka a všech připravených sportovních aktivit včetně tréninku techniky hry floorbalu. Děti si po celou dobu užívaly radost z pohybu a trénovaly fyzickou zdatnost, rychlost, koordinaci a postřeh.

SVATÝ MARTIN

11.11.2022

Pátek 11.listopadu jsme oslavili v duchu svatomartinské tradice průvodem od MŠ Vandrovka na Krásnou louku u Jizery. Děti zarecitovaly báseň o legendě o Sv. Martinovi, společně zazpívaly píseň a rozdělily se svými blízkými o svatomartinský rohlíček. Pak lampionový průvod utichl a všichni s napětím vyčkávali příjezdu Martina na bílém koni. Opravdu...

Ve středu 9.11. se předškolní třída vypravila s paní učitelkou Alicí na návštěvu první třídy 8. ZŠ. Děti se krásně zapojily do připraveného programu. Po úvodním milém přivítání paní učitelkou Müllerovou z 1.B se děti usadily do školních lavic. Průvodce jim dělali žáčci prvňáčci, kde se děti opětovně shledaly se svými bývalými kamarády z naší...

Během dvou prvních měsíců jsme realizovali z nové výzvy EU Šablony IV již tři projektové dny ve vyučování. V této výzvě se šablona souhrnně nazývá INOVATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ. Zapojujeme opět řadu odborníků z praxe.

OSLAVA 10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VANDROVKA, původně Kindergarten MB se konala symbolicky 10.10.2022 na školní zahradě od 16:00 hodin. Po krátké úvodní řeči zakladatelky, provozovatelky, majitelky i paní ředitelky, Alice Eder, se rodiče s dětmi zastavovali u jednotlivých panelů s fotografiemi, které dokumentovaly vývoj mateřské školy od...

TRADIČNÍ AKCÍ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY DOLNÍ POJIZEŘÍ je "ČISTÁ ŘEKA JIZERA", děti jsou vybaveny gumovými silnostěnnými rukavicemi a pytli na odpadky. Společně s učitelkami prochází stanovený úsek břehů Jizery a sbírají odpadky. Odměnou je jim samozřejmě dobrý pocit, že pomohly řece a uklidily kus svého okolí, dostanou však také dobrotu (koblihu) a...