Informace pro rodiče

Jakým způsobem je možné přihlásit dítě do mateřské školy Vandrovka?


Zápis do MŠ probíhá po celý rok, pokud je naplněna kapacita, děti jsou zapisovány do školního pořadníku. Vzhledem k velkému zájmu o naší MŠ doporučujeme děti zapisovat velmi brzy, tedy již od útlého věku. Nabízíme
kontinuální péči od 24 měsíců do 6,5 let. Přihlášku k zápisu dítěte do MŠ si můžete stáhnout zde:


Je možné nezávazně školku navštívit?

Samozřejmě, vždy vás rádi uvítáme a provedeme po naší mateřské škole. Termín vaší návštěvy si, prosím, domluvte s pracovníkem kanceláře naší školy, je možné též využít kontaktní formulář na našich webových stránkách.

Je strava zahrnuta v ceně školného?

Ano, školné je uváděno jako cena za kompletní služby - docházku, stravování, pitný režim, mimoškolní kulturní a sportovní aktivity.

Co děti potřebují do školky?

Především pohodlné oblečení do třídy na hru a práci, oblečení na pobyt venku, náhradní oblečení - podle ročního období a věku dětí (spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tepláčky, trika), na odpočinek pyžamo, celoročně pláštěnka
a gumovky.

Domov v kapse = paměť předškoláka je spíše bezděčná, mechanická, konkrétní a krátkodobá. Dítě je myšlenkově vázáno na to, co bezprostředně vnímá. Je vhodné, aby rodiče dali dítěti s sebou do školky něco, co by mu domov a blízké stále připomínalo a coby mohlo mít nenápadně při sobě (hračka či předmět menších rozměrů)

Jaká je provozní doba školky?

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VANDROVKA 7,00 - 17,00 HODIN

Děti do tří let se ráno schází od 7.00 hod. v zelené třídě / Děti starší se ráno schází od 7.00 v modré třídě, po osmé hodině se rozdělují a odcházejí se svojí paní učitelkou do třídy. Po odpočinku se na čtvrtou hodinu také schází v jedné ze tříd či jsou společně na zahradě. Na dveřích třídy vždy najdete cedulku s popisem místa, kde děti můžete vyzvednout.

Příchody dětí nejsou časově limitovány, je to na posouzení rodičů, rádi bychom vás však upozornili na to, že příchodem po osmé hodině či později připravíte děti o spontánní hry s kamarády a především dopolední řízenou vzdělávací činnost, která je zejména u předškoláků velmi důležitá.

Jaký je režim dne ve školce?

SPONTÁNNÍ HRY:

Po příchodu do školky si děti volně hrají a využívají příjemné prostory dramatických či knižních a polytechnických center,
často sami navazují tematickou hrou na pracovní činnosti předešlých dní. Vzhledem k menšímu počtu dětí může pedagog věnovat individuální péči dětem a procvičovat grafomotoriku, opakovat barvy či tvary, trénovat správnou
výslovnost hlásek či realizovat výtvarné činnosti náročnější na asistenci dospělého.

Děti mají k dispozici řadu pomůcek, hraček a stavebnic - které před zahájením řízených činností (zvukový signál zvonečku) společně uklízejí na svá místa. Mají zde též prostor pro hru s vlastními hračkami donesenými z domova.

RANNÍ KRUH:

Prostor pro každodenní rozhovor pedagoga s dětmi, je momentem zklidnění, navození tvůrčí atmosféry, soustředění, řešení společných otázek, verbalizace vlastních zážitků a pocitů. Utužují se vazby v dětském kolektivu i vztahy s učitelem, děti se učí naslouchat, vzájemně se respektovat a kulturně se vyjadřovat. Součástí ranního kruhu může být i
motivační hra

HYGIENA + SVAČINA

DOPOLEDNÍ ŘÍZENÉ ČINNOSTI

Prostor pro realizaci vzdělávacího plánu třídy a výuku anglického jazyka. Tento blok je zpravidla zahájen krátkou rozcvičkou a hudebně pohybovou hrou. Následuje pedagogem nabízená tvůrčí činnost s vazbou na aktuální téma školního vzdělávacího plánu i projektu. Vzdělávací činnost je často učitelem koncipována jako práce ve dvojicích či skupinách dětí. Hudba a zpěv jsou do dopoledního programu zařazeny každý den. Učitelé mají ve třídách řadu didaktických pomůcek pro lepší navození a prožití tématu. Vzdělávací nabídka může nabývat podoby výtvarných i řemeslných dílniček či zahradních prací.

POBYT VENKU

V závislosti na počasí tráví děti každý den dopoledne venku dvě hodiny. Využíváme prostorů přilehlé školní zahrady,
chodíme na vycházky do okolí či objevujeme vzdálenější místa u řeky Jizery.

HYGIENA + OBĚD

ODPOČINEK

Menší děti rády spí na matracích, větší děti spát nenutíme, mohou jen v klidu odpočívat. Předškolní soví třída může v rámci klidových aktivit na lůžku prohlížet dětské časopisy. Každý den čte paní učitelka dětem před spaním pohádkové příběhy. Menší děti necháváme dospat.

HYGIENA + SVAČINA

ODPOLEDNÍ ZÁBAVNÉ ČINNOSTI A HRY:

S dětmi krátce opakujeme činnosti z ranního kruhu, které je zaujaly. Můžeme se věnovat složitějším projektům, společenským hrám a konstruktivním hrám na koberci. Za hezkého počasí trávíme odpoledne na zahradě. Učitel komunikuje s rodiči a hodnotí průběh dne.