ŠKOLNÉ

Ceny uvedené v ceníku níže zahrnují úplatu za předškolní vzdělávání, stravné a platby za mimoškolní aktivity včetně divadelních představení, exkurzí a řemeslných dílniček.

Zaměstnanci firmy ŠKODA AUTO a.s. dostávají od zaměstnavatele příspěvek 700 Kč na měsíční školné pro děti, které 1.9. aktuálního školního roku nedosáhly věku 3 let.

Ceny jsou platné od 1.9.2023.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

děti starší 4 let / MODRÁ, ČERVENÁ, SOVÍ TŘÍDA a BERUŠKY

celý den / dopoledne

5x týdně

9 500 Kč / 8 500 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA

od 2 let / ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

celý den / dopoledne

5x týdně

9 500 Kč / 8 500 Kč

4x týdně

8 500 Kč / 7 500 Kč

3x týdně

7 500 Kč / 6 500 Kč

Sourozenecká sleva - poskytujeme 10 % slevu pro další dítě.