ŠKOLNÉ

Ceny uvedené v ceníku níže zahrnují úplatu za předškolní vzdělávání, stravné a platby za mimoškolní aktivity včetně divadelních představení, exkurzí a řemeslných dílniček.

Zaměstnanci firmy ŠKODA AUTO a.s. dostávají od zaměstnavatele příspěvek 500 Kč na měsíční školné pro děti, které 1.9. aktuálního školního roku nedosáhly věku 3 let.

Ceny jsou platné od 1.3.2020.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

děti starší 4 let / MODRÁ, ČERVENÁ A SOVÍ TŘÍDA

celý den / dopoledne

5x týdně

8 500 Kč / 7 500 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA

od 2 let / ŽLUTÁ A ZELENÁ TŘÍDA

celý den / dopoledne

5x týdně

8 500 Kč / 7 500 Kč

4x týdně

7 500 Kč / 6 500 Kč

3x týdně

6 500 Kč / 5 500 Kč

Sourozenecká sleva - poskytujeme 10 % slevu pro další dítě.

ANGLICKÝ KLUB

pro školáky

Ceny pro Anglický klub zahrnují měsíční školné, výukový materiál, pomůcky na výtvarnou výchovu.

1x týdně

680 Kč

2x týdně

1 350 Kč

3x týdně

1 575 Kč

4x týdně

2 025 Kč

5x týdně

2 250 Kč