ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD

26.03.2021

Milí rodiče,

ve dnech 1.-16.4.2021 budou probíhat zápisy do prvních tříd základních škol. Vzhledem k situaci s Covid-19 a platným protiepidemickým opatřením bude zápis probíhat pouze formální formou. Veškeré informace a dokumenty k vytištění jsou umístěny na webových stránkách jednotlivých škol. 

I rodič zvažující odklad školní docházky je povinen se zápisu do první třídy účastnit, rozhodnutí o odkladu školní docházky vydává na základě doporučení PPP nebo SPC ředitel základní školy. 

Prosím sledujte informace na stránkách Vámi vybrané ZŠ.