VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

15.12.2020

Vzhledem k situaci  a opatřením platným ve školství jsme letos prvně za dobu naší existence museli ustoupit od pořádání klasického vánočního jarmarku a přizpůsobit jeho podobu nové době. Pásmo vánočních koled, písní a básniček bylo po třídách nahráváno kameramanem, který pořízený záznam upraví a poskytne rodičům pro potěchu oka, ucha i ducha.

V posledním adventním týdnu budou paní učitelky rodičům rozdávat krásné dárečky připravované společně s dětmi s láskou a vroucím přáním pevného zdraví v novém roce. 

Charitativní rozměr této netradiční akce není upozaděn, budeme rádi za libovolný příspěvek do projektu Adopce na dálku, kterým podporujeme ve studiu indického chlapce Saiju Selvaraje. Předem děkujeme.