UČEBNA EVVO PTAČÍ OÁZA

27.04.2020

I za přísných opatření se v měsíci březnu a dubnu podařilo v naší MŠ zrealizovat další z environmentálních projektů, a to vybavení venkovní environmentální učebny vědecko-technickým koutkem s laboratorním vybavením a osazením naučné stezky "ptačí oáza" činnostními panely (potravní labyrint, frotážový pult, ptačí pozorovatelna). Součástí této stezky je též kolekce hnízdních budek, v jedné z nichž je instalována web kamera pro sledování průběhu hnízdění. Z prostředků poskytnutých Středočeským krajem v rámci dotace a společností Škoenergo s.r.o. v rámci grantové výzvy mohla MŠ též zakoupit řadu didaktických pomůcek a publikací.  Děti budou učebnu pod širým nebem využívat k řízeným badatelským činnostem i vlastním pozorovacím aktivitám a experimentům.