TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA A JARMARK

11.01.2023

Tříkrálovou koledu jsme si společně užili v pátek 6. ledna. Jen těch králů jsme měli poněkud více, ovšem všichni měli správná jména. Po školce chodili malí Kašparové, Melicharové i Baltazarové.

Počátkem letošního roku se otevřela zcela nová tradice pořádání charitativního jarmarku. Již ne vánočního, ale nově tříkrálového. Ve třídách děti připravily pro rodiče pestrý a dojemný kulturní program. Zaznívaly zimní písničky, básničky a k vidění byly i krásné pohádkové scénky.  Rodiče si kromě krásných zážitků domů odnesly originální ručně vyráběné dárky. Děti připravily i malé občerstvení. Pro toho, kdo měl čas a chuť na chvilku se zastavit a pustit uzdu své fantazie, byly připraveny i dílničky. 

Všem rodičům děkujeme za finanční příspěvky ve prospěch projektu Adopce na dálku Katolické diecézní charity v Hradci Králové. Podporované dítě, dnes již dospívající, Saiju Selvaraj je s námi stále v korespondenčním kontaktu. Jeho fotografie a výsledky studia si můžete prohlédnout u vstupu do MŠ.