TŘI KRÁLOVÉ

06.01.2021

6.1.2021 je oslavou příchodu Tří králů, kteří se měli jít poklonit malému Ježíškovi do Betléma, přinášeli mu tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. Dnes je tento den spojován s tříkrálovou koledou a charitativní sbírkou. Děti ze všech tříd se sešly a společně zazpívaly "My tři králové jdeme k Vám,...". Vysloužily si tak malou sladkou odměnu. Součástí kostýmu byly barevné pláště a ozdobené papírové koruny na hlavách.