SAY HELLO TO THE WORLD

26.01.2021

Sovičky zapojené do mezinárodního projektu SAY HELO TO THE WORLD se dnes opět virtuálně spojily s třídou Žiraf z mateřské školy v Záhřebu. Písničky na téma "My family" se prolínaly krátkými pasážemi, kdy se děti střídaly v prezentaci vlastních rodin. Jistým vodítkem jim byl vytvořený "Family Book" z kreseb členů domácnosti. Kromě rozvoje kompetence komunikativní v cizím jazyce dochází k rozvoji kompetencí sociálních a personálních. Každé téma projektu sleduje řadu specifických cílů. Tímto tématem se děti seznámily s typy rodinného zřízení, rolemi jednotlivých členů rodiny i životním cyklem od narození po úmrtí. Děti se při prezentaci na kameru postupně zbavují ostychu.