ŠABLONY I OP JAK

29.06.2023

Mateřská škola Vandrovka již potřetí vstoupila do výzvy s titulem ŠABLONY, nově pod hlavičkou operačního programu Jana Ámose Komenského. V průběhu školního roku 2022-2023 bylo realizováno celkem 118 hodin inovativního vzdělávání dětí v MŠ. Jako nejčastější formu vzdělávání jsme volili velmi osvědčené PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLE, ZÁŽITKOVOU PEDAGOGIKU, AKTIVITUJÍCÍ METODY, VZDĚLÁVÁNÍ S VYUŽITÍM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ a PROJEKTOVÉ DNY MIMO ŠKOLU. Tematicky jsme vzdělávací programy se zapojením odborníků z praxe zaměřili na přírodovědné a technické vzdělávání, vzdělávání v oblasti EVVO, čtenářskou pregramotnost, rozvoj podnikavosti a kreativity či rozvoj kulturního povědomí a určení.  Detailní popis aktivit projektu najdete na FB profilu naší školky včetně fotogalerie. 

V Šablonách I OP JAK budeme pokračovat i v následujícím školním roce 2023-24.