PROJEKTY ŠABLONY I OP JAK

20.10.2023

V pátek měly děti zařazenou opět aktivitu z projektu ŠABLONY I OP JAK 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Projektový den s environmentální tématikou byl zahájen eko divadlem o panu sedlákovi a paní bramboře. Příběh je vytvářen malým traktorem, který sedláka spolu s dětmi učí těžké práci zemědělce. Od výsadby po sklizeň čelí děti spolu se sedlákem nástrahám na poli - přilétá veliká mandelinka bramborová, je sucho, roste plevel, máme nedostatek živin apod. Děti prochází formou aktivizace a dramatizace jednotlivými úkony a řeší problematiku vždy s možností volby mezi konvenčním a alternativním zemědělským přístupem, vyhodnocují přínosy i rizika použití pesticidů či průmyslových hnojiv. Po úspěšné sklizni dále s úrodou brambor pracují - obratně nakládají se škrabkou, struhadlem, lisem. Z hotových produktů pečou chutné bramborové spirálky, škrobí kapesníky či modelují škrobovou modelínou. Projekt se u dětí setkal s velikým ohlasem.

https://www.rajce.idnes.cz/kinder.../album/sedlak-a-brambora