PROJEKTOVÉ DNY S MTUNI

24.01.2024

ŠABLONY I OP JAK - 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ; Projektové dny s Malou technickou univerzitou na téma: Malý inženýr a Stavitel mostů. Skvěle metodicky připravený program včetně výukových pomůcek rozvíjí u zapojených dětí matematickou gramotnost, prostorovou orientaci, logické uvažování, kompetenci k učení a řešení problémů. Děti pracují ve skupinách, dvojicích i samostatně. Po teoretickém úvodu následuje dostatek prostoru k praktickému ověření získaných znalostí. Děti se učí pracovat s technickou dokumentací, převádí 2D plány do 3D modelů z lego bloků včetně přípojek sítí.