PROJEKT ŠABLONY III POKRAČUJE

11.10.2021

Mateřská škola Vandrovka s.r.o. pokračuje v realizaci Šablon III, které jsou financovány z prostředků EU OPV VVV. Děti jsou vzdělávány v rámci projektových dnů ve výuce i mimo školu, pedagogové MŠ si rozšiřují obzory v rámci sdílení dobré praxe.

Od začátku září již proběhl 3.I/Projektový den ve výuce: Jak se peče chléb pod vedením odbornice Petry Lachout Novákové, 3.I/10 Projektové dny mimo školu: Po stopách víly Podzimněnky a Ztracený ježeček. U dětí se projektový dny setkávají s velkým ohlasem, nabízená témata jsou zakomponována do ŠVP, použité metody a formy vzdělávání mají pozitivní vliv na proces učení. Projektové aktivity jsou pro děti motivační, s chutí se zapojují a ochotně spolupracují s odborníky z praxe.