PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADA

01.02.2018Přírodní zahrada MŠ Vandrovka je projekt s cílem revitalizovat stávající zahradu mateřské školy na edukativní, herní a relaxační prostor pro děti předškolního a mladšího školního věku. V návaznosti
na environmentální projekt Ptačí oáza bude zahrada místem umožňujícím bezprostřední kontakt dětí s přírodou, pozorování synantropních druhů ptáků či experimentování s přírodním materiálem. Vybudování zahrady bude částečně společnou prací pedagogů, dětí, rodičů a podporovatelů školy.

Realizace: MŠ Vandrovka + cíleně zapojení dobrovolníci z řad rodičů a veřejnosti, dodavatelé služeb a zboží + zahradnické firmy. 


Při přestavbě bude v maximální míře použito přírodních, případně použitých materiálů. V kontrastu s
"technokraticky pravoúhlým" prostředím sousedního sídliště i samotné budovy MŠ budou  jako  jednotící architektonické tvary v přírodní zahradě využity převážně kruhové, oblé a nepravidelné organické tvary. Při navrhování jednotlivých prvků byl využit permakulturní princip vrstvení, kdy jeden prvek plní v rámci celku několik funkcí.
Otevřená až sterilní travnatá plocha bude rozčleněna do mnoha funkčních prvků a vytvoří velký počet opticky oddělených zákoutí a skrýší, umožňující bezkonfliktní hru většího počtu dětí, individuálně i ve spontánně vzniklých skupinkách. Celé přírodní hřiště přitom bude přehlédnutelné z "kontrolního stanoviště" pod přístřeškem poblíž budovy, odkud budou během volné hry na děti dozírat pedagogové.
Některé původní prvky budou odstraněny (plastové herní sestavy, pískoviště, ptačí zoby podél plotu). Stávající otevřený altán bude přemístěn a upraven na Dětský domek s kuchyňkou, krytou vegetační střechou a umožňující zachycování dešťové vody. Dřevěná konstrukce s houpacími lany bude doplněna skluzavkou a dřevěnou chýší a po rozšíření o příslušné dopadové plochy certifikována.
Stávající zčásti dlážděné kopečky se stanou součástí pískové Tvořivé hromady, ukrývající i Syslí noru. Vedle Dětského domku přibydou Vodní hrátky pro spontánní experimenty s vodou a ohniště s posezením na silných špalcích, tvořících palisádu i pro trénování rovnováhy dětí. Pro přípravu dřeva
bude vyčleněn prostor u vchodu do Dětského domku, dětská koza umožní podílet se na přípravě dřeva i dětem. Trojice živých vrbových chýší spojených tunely se stane dočasnými příbytky hrajících si dětí a proutěný plůtek zabrání jejich samovolnému opuštění dozorovaného prostoru. Hmatový chodník v sousedství Tvořivé hromady umožní dětem rozvíjet jejich smyslové vnímání i orientaci bez
pomoci zraku a Džungle nabídne dostatek přirozených úkrytů a skrýší dětem i ptačím obyvatelům sídliště. Oddělená část před vchodem ze zahrady do budovy MŠ bude přeměněna na voňavou oázu s bylinkami i rostlinami, lákajícími motýly a další hmyz, vedle dveří do budovy bude stát Hmyzí hotel. V oddělené pěstební části bude posunut hojně využívaný zeleninový záhon a na jeho místě bude vysazena trojice ovocných stromů, za nimiž rodiče smontují praktický kompostér. Další tři ovocné stromy porostou v herní části zahrady, kde přibude i obvodová výsadba jedlých ovocných keřů. Dlážděnou část oživí hra "Ptačí putování" a zahradu činnostní panel "Ptáci v naší zahradě".