Evropský den jazyků 2017

26.09.2017

Evropa je bohatá na jazyky - existuje přes 200 evropských jazyků a dalšími jazyky hovoří v Evropě občané pocházející z jiných kontinentů. Učení se jazykům je přínosné pro všechny generace. Mateřská škola Vandrovka je prostředím multikulturním - místem kde se každodenně schází děti mnoha evropských národností, mluvící několika jazyky. Díky přítomnosti rodilých mluvčí po celý den poskytujeme dětem jedinečnou příležitost vnímat cizí jazyk v přirozených souvislostech. Cizí jazyk vnímají jako běžnou součást vzdělávání a velmi lehce si osvojují jeho základy, na kterých budou moci později stavět. Učení se jazykům jiných lidí je cestou, která nám napomáhá vzájemně si lépe porozumět a překonávat kulturní rozdíly. To jsou základní hodnoty, které si děti z mateřské školky Vandrovka odnášejí.

Cíle oslav evropského dne jazyků:
Jazykové dovednosti jsou nutností a právem pro KAŽDÉHO - to je jedno z hlavních poselství Evropského dne jazyků.
Hlavním cílem je zvýšit povědomí o:
- bohaté jazykové rozmanitosti Evropy, která se musí zachovat a dále posilovat,
- nutnosti rozšiřovat okruh jazyků, které se lidé učí (aby do něj patřily i méně rozšířené jazyky), výsledkem čehož bude vícejazyčnost
- nutnosti zvládat na určité úrovni alespoň dva či více jazyků, aby se mohli lidé plně zapojit do demokratického občanství v Evropě.

Ferda mravenec, veselý chlapík s červenou puntíkovanou mašlí kolem krku, který se ničeho nezalekne. Tentokrát se Ferda vypraví spolu s dětmi za velkým dobrodružstvím do Evropy. Ferda je kamarád jaksepatří, je chytrý a šikovný, se vším si ví rady a vždycky je ochoten pomoci přátelům i těm, s nimiž se setká poprvé, ale má to malý háček - oni mluví jinak. Kdopak jim rozumí? Naše děti, přeci. Děti dobře ví, co se sluší a patří, pěkně pozdraví ve Francii, jako v Německu, Španělsku, Norsku, Itálii, Maďarsku, Anglii i Holandsku a vyzvou kamaráda Ferdu, aby si s nimi popovídal a zahrál nějakou cizí hru.