PREVENTIVNÍ SCREENING ZRAKU

22.11.2021

V rámci preventivních programů naší mateřské školy je též screening očních vad ve spolupráci s optikou Dr, Očko. Paní optometristka přijela krátce po deváté a dětem zrak pomocí neinvazivní metody přístrojem Pulsar vyšetřila. Každé dítě obdrželo vlastní zprávu o výsledku měření. Primárně je sledována možná přítomnost vad: krátkozrakost, tupozrakost a další běžné oční vady. Děti byly statečné a vyšetření se jim líbilo.