PODZIM PLNÝ PROJEKTOVÝCH DNÍ

22.11.2021

Letošní podzim je pro děti a paní učitelky zejména z modré, červené a soví třídy vyplněn mnohými projektovými dny ve výuce ve škole i mimo ni. Často se děti vypravují za odborníky do různých míst nebo odborníci dojíždí za dětmi do školky. Vždy je připraven velmi zajímavý program s netradičními projektovými aktivitami vyžadujícími aktivní zapojení dětí, které pracují samostatně i ve skupinách. Nové vzdělávací postupy, didaktické pomůcky i originální prostředí posilují zájem o rozšíření znalostí, lépe fixují nabyté poznatky dětí a prohlubují logické uvažování a komunikativní kompetence. Projektové dny jsou hrazeny z ESIF EU v rámci výzvy Šablony III OPV VVV. Projekt ABECEDA PŘEDŠKOLÁKA s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018883 je realizován od listopadu 2020 do srpna 2022. Díky tomu mají děti jedinečné možnosti vycestovat do muzeí, center ekologické výchovy, výrob a manufaktur, přírody apod., kde situačním a prožitkovým učením získávají lásku k pracovním činnostem, budují kladný vztah k místu, kde žijí, posilují environmentální senzitivitu a pomaloučku se připravují na výkon svého budoucího povolání.

PODZIM 2021

3.I/9 Projektový den ve výuce (v MŠ)

Jak se peče chléb / Dotkni se křídel / Příběhy stromů / Řepička / Draní peří, anebo Sv. Martin / Vánoční kutění

3.I/10 Projektový den mimo školu

Cesta víly Podzimněnky / Ztracený ježeček Kája /  S Hubertem do lesa / Zimní hostina / Papírníkem na jeden den / Přadlenka Pavlínka