MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ V ADVENTU

19.12.2019

V rámci adventu jsme  před Vánoci byli potěšit babičky a dědečky z Domu s pečovatelskou službou na Radouči a v Sadové, kde jsme kromě společně vyrobených papírových přáníček také zazpívali pro radost koledy. Atmosféra byla milá a dojemná. V novém roce v mezigeneračních setkávání budeme s chutí pokračovat. Budeme rozdávat radost a čerpat moudrost od seniorů, kteří jsou často 2 - 3 generace od nás starší. Děti si se seniory budují kladný vztah, vzájemně se na společné tvoření a  hraní těší - setkání obohacuje obě generace.