Mezigenerační setkání II

08.11.2017

Ve středu se již podruhé vypravíme za "NAŠIMI" babičkami a dědečky z domova seniorů U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Na společné setkání se těšíme. Už víme, co nás krásného čeká. Společné tvoření. V říjnu jsme se seniory vyráběli svícny a ozdoby z keramické hlíny. Také papír a podzimní listy našly své uplatnění ve výtvarné dílně. Na závěr tvoření jsme byli odměněni sladkou tečkou. Po rychlém prolomení počátečního ostychu panovala po celou dobu setkání radostná atmosféra. Jedinečný projekt MŠ Vandrovka ve spolupráci s neziskovou organizací Mezi námi a Domovem U Anežky přináší dětem cennou životní zkušenost, buduje u nich sociální cítění a vytváří vazbu na starší generaci. Seniorům přináší milé rozptýlení a potěšení, dává jim smysl života. Mezigenerační setkání jsou plánována jednou za měsíc.