MEZI NÁMI OPĚT PŘINÁŠÍ RADOST

14.11.2018

Navazujeme již druhým mezigeneračním setkáním v novém školním roce na velmi osvědčený projekt z minulého roku. Děti z MŠ pravidelně dojíždí autobusem do Domova seniorů U Anežky v Benátkách nad Jizerou. Děti společně se seniory za supervize učitelek a odborného vedení sociálních aktivizačních pracovnic realizují nejen kruhové otevřené besedy na různá praktická témata, ale společně pracují či vyrábí z různých materiálů.  K práci si zpívají i recitují básničky. Tráví společně jedno dopoledne v měsíci, ze kterého si všichni odnáší cenné zážitky. Pro seniory jsou to chvíle radosti a naplnění, pro děti pak cenná životní zkušenost a učení se pokoře a přijímání stáří jako nedílné součásti našeho života. Společné výrobky tvoří výzdobu Domova i MŠ.