Mezigenerační setkání

11.10.2017

Babičko, dědečku vyprávěj - společný projekt MŠ Vandrovka a nestátní neziskové organizace Mezi námi o.p.s., který podporuje setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové. Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především seniorů a dětí. Nabízí tvořivé dílny, čtení pohádek a další formy setkávání seniorů s dětmi i sousedy.

Partnerskou seniorskou organizací je pro MŠ Vandrovka dům seniorů U Anežky v Benátkách nad Jizerou. První společné setkání se uskuteční ve středu 11.10.2017. Bude-li chuť a energie moc rádi se pustíme do společného tvoření v prostorách seniorské dílničky.

Odkaz na facilitátora projektu najdete na https://mezigeneracne.cz/.