MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

22.11.2019

Nově se mezi aktivitu projektu Šablony II OPV VVV zařadil odborník z praxe, který bude do MŠ docházet a vzdělávat děti i paní učitelky v oblasti polytechnické výchovy. Oslovili jsme Malou technickou univerzitu, která nabízí ucelený vzdělávací blok, perfektní didaktické pomůcky, precizní techmalovánky a vysokou úroveň přístupu k zadávání úkolů i kontrole výstupů. První ze společných setkání bylo koncipováno jako " MALÝ ARCHITEKT", po lekci děti obdržely diplom a staly se malými architekty - seznámily se z odborným názvoslovím, technickými výkresy a pravidly statiky. S nadšením se pustily ve skupinkách do stavby domů dle předlohy - projektu.