LETNÍ LOGOPEDICKÝ TÁBOR

27.05.2020

NABÍDKA příměstského logo tábora pro předškoláky "TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY ANEB LOGOPEDICKÝ TÝDEN PRO ŠIKOVNÉ JAZÝČKY DĚTÍ" pod vedením zkušené Mgr. Martiny Večeřové

I. turnus: 13.7. - 17.7.2020 pro děti s drobnými řečovými obtížemi ve věku 5-6 let, tzv. patlavostí, s neupevněnou výslovností dílčích hlásek (maximální počet dětí ve skupině 12)

II. turnus: 3.8. - 7.8.2020 pro děti se závažnějšími řečovými či komunikačními obtížemi ve věku 5-6 let, děti již v péči klinického logopeda (maximální počet dětí ve skupině 10)

Místo konání: Mateřská škola Vandrovka s.r.o., Na Radouči 1400, Mladá Boleslav

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU 8:00 - 16:00 bohatý program pro děti ; 16:00 - 17:00 metodické vedení rodičů, ukázky práce s dětmi

Děti se hravou formou zaměří na rozvoj komunikačních dovedností a odstranění logopedických obtíží. Pod odborným vedením budou cvičit dechová, hlasová artikulační cvičení. Každé dítě bude mít kromě skupinového cvičení zajištěn též individuální trénink. Děti si dle svých osobních potřeb upraví plynulost, tempo řeči, artikulaci a celkový mluvní projev. Dovednosti osvojené v individuální terapii budou rozvíjeny při skupinové hře spojené s řadou veselých prázdninových zážitků, pohybem a zábavou na čerstvém vzduchu společně s kamarády.

Strava, včetně teplého oběda a pitný režim po dobu tábora jsou pro děti zajištěny a jsou zahrnuty v ceně tábora!

Cena: 550,-Kč/dítě/turnus

Vyplněné přihlášky/dotazy můžete zasílat e-mailem na adresu: info@msvandrovka.cz nebo je donést osobně na adresu MŠ Vandrovka, Na Radouči 1400, Mladá Boleslav (po - pá 8.00-16.00). Uzávěrka přihlášek je stanovena na pátek 5.6.2020 či při naplnění celkového počtu táborníků v daném turnusu. Informace k organizaci tábora poskytujeme na telefonním čísle: 720 960 705

Logopedický tábor se koná za finanční účasti MAP II vzdělávání