KERAMICKÝ KURZ

06.11.2020

Letošní podzim probíhá kurz keramiky v počtu 10 lekcí, kdy si děti zopakují a rozvinou základní dovednosti při práci s keramickou hlínou, glazurou a engobou. Každá lekce se věnuje některému tématu ze školního vzdělávacího programu. Děti pracují pod vedením zkušeného keramika Aleše Kuny, díky vybavení keramické dílničky přímo v mateřské škole mohou děti sledovat celý proces včetně vypalování v peci. Hliněné výrobky jsou velmi podařené, děti se z nich doma dlouho radují.

V již proběhlých lekcích se děti věnovaly výrobě svícnů ve tvaru dýní, dlaždici s motivem stromu, Hubertově talířku s motivy lesní zvěře a též svatomartinskému hrnečku s koníky.