DEN ZDRAVÍ - ZACHRAŇ KAMARÁDA

29.01.2024

Dnes jsme ve školce potrénovali zásady poskytnutí první pomoci. Kluci i děvčata se zhostili úkolu záchranářů skvěle. Jako figuranti a pacienti posloužili plyšáci i panenky. Mladší děti poslouchaly tlukot srdce, lepily náplasti a obvazovaly ruce-nohy. Starší děti si vyzkoušely záchranu osoby v bezvědomí pomocí masáže srdce i s použitím automatického defibrilátoru a ambuvaku. Provedli jsme nácvik hovoru s operační linkou první pomoci. Zopakovali jsme také zásady zdravé výživy a pravidla prevence. Formou hry se děti nejen seznamují s fungováním a stavbou těla, ale získávají důležitou schopnost v případě nouze pomoci svým blízkým. Hra na doktora patří v tomto věku k velmi oblíbeným činnostem a přispívá ke zmírnění strachu z návštěvy lékařského prostředí. Projektového dne se zhostila certifikovaná lektorka první pomoci, zdravotní sestra a zdravotnice.