ADAPTACE

12.09.2023

ZÁŘÍ JE MĚSÍCEM ADAPTACE - děti si zvykají na nové prostředí, některé děti přechází do vyšších tříd k novým paním učitelkám, z některých se stávají předškoláci. Všem přejeme krásný a spokojený školní rok, plný poznání, hry, dobrodružství a radosti ze života...

Pro naše nejmenší (2 leté) děti a jejich rodiče je toto období velikou výzvou, je to poprvé, co dochází ke krátkému odloučení od rodičů, které se někdy neobejde bez slziček. Naše paní učitelky - tety jsou zkušené a volí citlivý individuální přístup. Hrají se veselé hry, zpívají se písničky, skvělou pomůckou pro rozptýlení je grafomotorický padák...

RODIČŮM JSOU POSKYTOVÁNY POTŘEBNÉ INFORMACE K ORGANIZACI VZDĚLÁVÁVNÍ A VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE V RÁMCI RODIČOVSKÝCH SCHŮZEK A PŘI INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍCH S VEDENÍM MŠ.