NOVINKY

Dnes jsme zahájili se SOVÍ TŘÍDOU pod vedením zkušené mentorky Soni Blue projekt SAY HELLO TO THE WORLD. Děti se společně připravovaly na prezentaci sebe sama. Nejprve doplnily věty a informace o sobě zkoušely podat v anglickém jazyce. V měsíci listopadu budeme prvně navazovat online spojení s partnerskou školkou ve Slovinsku, kdy se děti budou...

A tu máme první krásná srdce pro zdravotnický personál Klaudiánovy nemocnice, kteří se v této složité době starají o pacienty nejen s Covidem. Tato aktivita byla součástí etické výchovy v mateřské škole. Děti si ji velmi užily. Rozvíjeli jsme sociální cítění a pocit sounáležitosti s místem, kde žiji. Výzvu připravila za centrum dobrovolníků pod...

Dnes, 9.10.2020 se MODRÁ, ČERVENÁ a SOVÍ třída zúčastnily již 3. ročníku akce ČISTÁ ŘEKA JIZERA. Jedná se o environmentální projekt s cílem zapojit děti a veřejnost do úklidu okolí řeky a uvědomění si důležitosti péče o životní prostředí. Děti se sešly se zástupci organizátora akce MAS Mladoboleslavský venkov na Krásné Louce. Byly vybaveny...

Ve středu 7.10.2020 k nám dorazili dva laskaví včelaři paní Radka a pan Pepa Vavříkovi se svými včelkami ze včelína u Červeného Kostelce. Pro děti měli připraven poutavý program na téma "Chci se stát včelařem". Nejprve jsme si všichni dohromady za doprovodu harmoniky zazpívali veselou písničku Včelky bzučí, poté Radka dětem postupně vysvětlila...

I v této složité době se k nám vrátilo naše oblíbené Divadlo Koloběžka s pohádkou Skřítci usínáčci - to jsou ti skřítci, kteří pomáhají děti hlazením po víčkách uspat a přinášejí jim sladké sny. Děti hádaly podle zvuků, jaké sny se jim asi zdají a dupotem plašily noční můry. Jako v každé pohádce i zde vše dobře dopadlo a my...

EDJ 2020

25.09.2020

26.září je dnem EVROPSKÝCH JAZYKŮ, v naší školce velmi oblíbený den, kdy s dětmi trénujeme nejen cizojazyčné pozdravy, barvíme a rozpoznáváme státní vlajky, posloucháme dětské písně v evropských jazykových mutacích, ale i ochutnáváme typická jídla národních kuchyní. Pokrmy jsou připravovány laskavými rodiči dětí cizinců, dětí z bilingvních rodin i...

provoz a organizace mateřské školy bude ve školním roce 2020/2021 významně ovlivněn aktuálním epidemiologickým vývojem. Situace nemusí být jednoduchá a prosíme Vás o součinnost. Dovolujeme si Vás informovat o konkrétních situacích, které mohou nastat a připravit Vás na postupy mateřské školy, které musí být v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb....

Z důvodu zpřísnění opatření ve vztahu s nemocí Covid-19 je vstup do budovy MŠ umožněn pouze se ZAKRYTÝM NOSEM A ÚSTY. Po vstupu použijte dezinfekci na ruce, která je ve značeném dávkovači.

jsme školou s celoročním provozem, tzn., že v termínech prázdnin vyhlášených MŠMT je Mateřská škola Vandrovka s.r.o. plně v provozu, kromě vánočních prázdnin.

Po celou dobu letních prázdnin je Mateřská škola Vandrovka s.r.o. plně v provozu od 7.00- 17.00 hodin. Rozpis dětí je dán dle aktuální situace v MŠ. Děti z jiných MŠ a děti docházející do příměstských táborů jsou integrováni do tříd MŠ. Program je uzpůsoben počasí, nejvíce času trávíme s dětmi venku v přírodě i na školní zahradě, kde se mohou...