ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ

28.02.2022

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pátek 8. 4.2022 / sobota 9.4.2022

Milí rodiče předškoláka,

níže najdete obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují školské obvody v Mladé Boleslavi (určují tzv. SPÁDOVOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU, dle Vaší adresy trvalého bydliště). Výběr školy je však v kompetenci rodiče, doporučujeme využít možnost Dnů otevřených dveří a školu si s dítětem projít. Většina boleslavských škol letos po dlouhé odmlce zavádí klasický způsob zápisu dětí do škol s jejich přímou účastí a plněním dílčích úkolů. Podmínky k zápisu najdete vždy na webových stránkách dané základní školy.

K zápisu dítěte do ZŠ se dokládá: zápisový lístek dané školy (formulář/přihláška), rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, v případě plánovaného odkladu zahájení školní docházky potřebujete stanovisko PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a také vyjádření dětského lékaře!


Všem dětem přejeme při zápisu hodně štěstí a krásných zážitků!