SVATOMICHAELSKÁ SLAVNOST

29.09.2018

Smyslem slavnosti je umožnit dětem prožít, že odvaha nás přivede k poznání. Tajemnou cestou se dítě vydá k tajemné sluji, od Anděla dostane rudý plášť, jako obraz horoucího srdce, a zlatý meč, jako nástroj, který uskuteční nápravu světa. Stane se rytířem s odvahou přemoci draka. Za to získá od Anděla zlatou korunu (obraz spojení se sluncem) a s odvahou si dojde sám, nebo s pomocí Anděla, pro jablíčko do dračí sluje. Jako král se vrací zpět....

Pokud se nám podaří umožnit dítěti dostatečně prožít svátek archanděla Michaela, pomůžeme mu tím najít posilu pro své odhodlání k dobrým činům. Dítě může vykročit s novou odvahou do listopadového šera a z něho pak do světel adventního a vánočního času.

Děti vyrazily hledat odvahu do dračí sluje na zřícenině hradu Michalovice. Ti nejmenší ještě v doprovodu maminek, ti ostatní již sami hrdinně. Z překonání drobné nedůvěry a obavy měly děti radost.