SCREENING OČNÍCH VAD V MŠ

20.09.2021

Dobrý den, milí rodiče!

Po dlouhé době Vám a Vašim dětem můžeme nabídnout program primární prevence, který bude realizován přímo v naší škole optometristkami optiky Dr. Očka. Projekt screeningu očních vad dětí v předškolním věku je realizován v rámci projektu ZPŠ "Vidí vaše dítě správně?"

Domluvený termín: čtvrtek 11.11.2021 v 10.15

Diagnostika probíhá "na dálku" neinvazivní metodou. Dítě sleduje obrázek na displeji měřícího přístroje.

Důležité informace k vyšetření:

  • V případě Vašeho zájmu o vyšetření dítěte se prosím hlaste v kanceláři MŠ či u třídní učitelky, v měsíci říjnu obdrží každé přihlášené dítě přihlašovací lísteček k vyplnění, pokud jsou sourozenci, musí mít každé dítě jeden lísteček,
  • lísteček musí obsahovat jméno a příjemní dítěte a RODNÉ ČÍSLO U POJIŠTĚNCŮ ZPŠ - ostatní pojištěnci stačí jen datum narození, nebo ročník,
  • na lístečku musí být také vyplněna zdravotní pojišťovna, pokud bude pole prázdné, bude dítě bráno automaticky jako nepojištěnec ZPŠ za poplatek 150,-Kč,
  • úhrada za nepojištěnce ZPŠ je 150,-Kč (vybereme si od vás v den vyšetření) potvrzením, že vyšetření proběhlo je zpráva s výsledkem měření, kterou dostane každé vyšetřené dítě,
  • děti, které již BRÝLE NOSÍ SE NEVYŠETŘUJÍ, tento screening je pouze pro děti, které nejsou