PROJEKT MEZI NÁMI ZAHÁJEN

18.10.2021

Děti z Mateřské školy Vandrovka s.r.o. jsou zapojeny do programu pravidelných měsíčních mezigeneračních setkání se seniory z Domovů s pečovatelskou službou v Mladé Boleslavi. Jedná se o aktivitu probíhající za metodické podpory nestátní neziskové organizace Mezi námi o.p.s. a především zapálené koordinátorky Elišky Reisingerové. Za DPS se setkání účastní paní Týmrová Marie s týmem babiček z Klubu seniorů. Letošní školní rok budou za seniory do zařízeních docházet děti z ČERVENÉ TŘÍDY pod vedením Moniky Pavlasové a děti z MODRÉ TŘÍDY s paní učitelkou Karlou Čermákovou. 

Setkání jsou naplněna zpěvem, radostí, smíchem, divadelními představeními, pohádkami, vyráběním, malováním, povídáním si a sdílením....letos budou nově zařazena pracovní setkání s legem v rámci projektu nadace Ninin Sen a ukázky canisterapie. Máme se na co těšit.