NÁVŠTĚVA 8. ZŠ

09.11.2022

Ve středu 9.11. se předškolní třída vypravila s paní učitelkou Alicí na návštěvu první třídy 8. ZŠ. Děti se krásně zapojily do připraveného programu. Po úvodním milém přivítání paní učitelkou Müllerovou z 1.B se děti usadily do školních lavic. Průvodce jim dělali žáčci prvňáčci, kde se děti opětovně shledaly se svými bývalými kamarády z naší školky. Probíhala právě hodina českého jazyka - děti rozkládaly slova na slabiky, hledaly hlásky, slova rýmovaly. Došlo také na výtvarnou činnost, děti si na památku odnesly papírového ježečka ozdobeného bodlinkami, které na něj dle instrukcí nalepily. Společně si všechny děti zazpívaly a zatleskaly dle předlohy z interaktivní tabule. Na rozloučenou si odnesly památeční medaili.