MEZI NÁMI

21.10.2019

Dnešním dnem jsme obnovili projekt mezigenerační spolupráce v rámci partnerství s Mezi Námi o.p.s. a Klubem Seniorů, jehož hlavní organizátorkou je paní Týmrová. Děti budou docházet pravidelně za seniory do DPS Sadová a Na Radouči 1-2 x měsíčně, aby si užily společně s babičkami a dědečky tvoření, zpívání, čtení a vyprávění. Dnes nová sezení zahájila modrá třída, která navázala přátelský kontakt se seniorkami v DPS Sadová, kde společně vyráběly podzimní prostírání.