EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

26.09.2018

Každoročně je 26. září věnováno oslavám mezinárodního svátku evropských jazyků. Evropa oplývá opravdovým  jazykovým bohatstvím. Hovoří se zde 23 úředními jazyky, více než 60 regionálními či menšinovými jazyky původních komunit, a to nepočítáme jazyky, jimiž mluví občané pocházející z jiných zemí a světadílů. S cílem upozornit na toto nezměrné bohatství zahájily v roce 2001 Evropská unie a Rada Evropy iniciativu EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ.

Naše mateřská školka bude v tomto školním pokračovat v  tradici pořádání projektového dne
právě k příležitosti Evropského dne jazyků. Jedná se o kulturně-vzdělávací akci určenou především dětem. Pro účastníky jsou připraveny zábavné workshopy - plné vzdělávacích aktivit: her, pohádek, básniček a soutěží, které se vážou ke kulturní a jazykové rozmanitosti Evropy. Děti budou mít jedinečnou příležitost uplatnit své nadání, jazykovou vybavenost i kreativitu při tvorbě školního plakátu a tematické výzdoby třídy.

Projekt: "Guest for diner" je mysteriózní setkání lidí mnoha tváří, jazyků, kulturních zvyklostí a především vybraných chutí. Pozvěte souseda na něco dobrého a šálek vynikajícího anglického čaje, o zábavu a překvapení tu nebude nouze.

Cílem projektového dne je podpořit výuku cizích jazyků netradičním způsobem. Zároveň chce naše školka upozornit na jazykovou a kulturní rozmanitost v rámci dané instituce a prezentovat
možnosti jazykového vzdělávání, cestování a pozdějšího studia v zahraničí.

Děkujeme všem, kteří podpoří náš projekt zasláním hlasu prostřednictvím webového formuláře https://edl.ecml.at/

Své hlasy můžete zasílat po dobu jednoho měsíce 26. 9. - 20. 10. V průběhu prosince bude vybrán projekt s nejvyšším počtem hlasů a jeho organizátor bude oceněn drobnou cenou.